Gemt

Fritvalgsudspil er en tidlig julegave

Regeringen foreslår at udvide borgerens frie valg på en række velfærdsområder. Hos Dansk Erhverv har man svært ved at få armene ned af ren begejstring.

Nyhed

”Det er rent ud sagt et supergodt udspil. Når borgerne får mulighed for at selv at vælge velfærdsleverandør, har det vist sig at være en drivkraft for innovation og kvalitet i den offentlige sektor. Derfor siger vi også ’tjek!’ til regeringens forslag om et servicetjek af de store velfærdsområder, så borgernes frie valg kan blive styrket og udvidet yderligere. Det er helt rigtigt set,” siger Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Julen falder tidligt

Udspillet indeholder flere elementer, som Dansk Erhverv længe har haft øverst på sin ønskeseddel.

”Nu er der godt nok et par måneder til den rigtige juleaften, men vi oplever det næsten som om, at julen falder tidligt i år. Konkret er det meget positivt med en genoptræningsgaranti. Alt for mange borgere venter i dag på at blive genoptrænet efter at være blevet udskrevet fra et hospitalsophold. Den gennemsnitlige ventetid er over 14 dage, og i nogle kommuner er ventetiden helt oppe på mere end 30 dage. De lange ventetider giver længere sygemeldinger, hvilket er skidt for både borgere og samfundet som helhed. Regeringens forslag om bedre information til de ældre i forhold til deres rettigheder, når det gælder frit valg, er også et kæmpe skridt i den rigtige retning. I dag er det cirka hver tredje, der er visiteret til hjemmepleje, der ikke ved, at de har ret til selv at vælge udbyder. Det kan gøres langt bedre,” siger Mette Feifer.

Udspil styrker kontinuiteten i ældreplejen

Dansk Erhverv er desuden begejstret over, at regeringen nu vil styrke muligheden for kontinuitet og sammenhæng i plejen på ældreområdet. Det sker ved, at regeringen nu foreslår nye forsøgsordninger på området. Her skal der afprøves nye former for frit valg og inddragelse af private leverandører i forbindelse med rehabilitering og madservice.

”I dag er det et stort problem, at rehabilitering ikke er omfattet af det frie valg. At paragraffer og bureaukrati ofte forhindrer muligheden for, at den samme leverandør kan levere forskellige ydelser, så de ældre oplever sammenhæng i plejen.  Vi ved fra den seneste evaluering af lovgivningen om rehabilitering, at private i hver anden kommune bidrager til gøre borgeren mere selvhjulpen, så kompetencerne i den private sektor er der – nu skal de bruges i endnu højere grad, siger Mette Feifer.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Mette Feifer

Markedsdirektør
Medarbejderprofil