Gemt
Presse og Nyheder

Nye regler for geoblocking! Er din hjemmeside klar til salgspligt?

Den 3. december 2018 træder EU’s forordning om uberettiget geoblocking i kraft, og det stiller en række krav til din hjemmeside – blandt andet må du ikke afvise at sælge til kunder i lande, hvor du ikke leverer.

Nyhed

DANSK ERHVERV | E-HANDEL - 25. SEPTEMBER 2018

Når de nye regler træder i kraft den 3. december 2018, må du ikke forhindre kunder fra andre EU-lande i at besøge din hjemmeside. Det bliver forbudt at foretage geoblokering, hvor forbrugere med udenlandske ip-adresser nægtes adgang til hjemmesiden.

De nye regler er dog langt mere vidtgående, idet de indfører en salgspligt for onlinesalg, så netbutikker forpligtes til at sælge til kunder i EU-lande udenfor deres normale forretningsområde.

Desværre er reglerne for salgspligt uklare på flere punkter, og de kolliderer med andre regler, så det er vigtigt, at du sætter dig ind i dem, så du undgår unødvendige omkostninger, f.eks. ved reklamationer.

Men hvad skal du så være mest opmærksom på? Dansk Erhverv gennemgår de væsentligste opmærksomhedspunkter ved de nye regler.

Rerouting tilladt med samtykke
Hvis din virksomheds hjemmeside henvender sig til kunder i flere lande og er på flere sprog, og du ønsker at reroute kunden til en hjemmeside på hans eget sprog, så vil du fra den 3. december 2018 skulle have kundens udtrykkelige samtykke for, at det er i orden at foretage reroutingen. 

Kunden skal altid have adgang til at komme ind på den hjemmeside, som kunden i første omgang forsøgte at komme ind på – og adgang til at foretage køb. 

Hvis du bruger rerouting, skal du derfor indrette din hjemmeside med en funktion, der gør, at kunderne kan acceptere rerouting, inden de videresendes.

Du kan ikke nægte at sælge
De nye regler betyder også, at du ikke kan nægte at sælge til forbrugere i EU-lande, som du ikke leverer til. Du bliver dog ikke forpligtet til at levere i nye lande. 

I praksis vil det betyde, at en forbruger fra et EU-land, hvor du ikke leverer, kan købe hos dig, hvis han/hun kan anvise en leveringsadresse i et af de lande, hvor du leverer. Hvis du tilbyder afhentning fra et pickup-point – for eksempel din fysiske butik – kan forbrugerne også selv arrangere afhentning af varen og videre transport til deres eget hjemland.

Vis tydeligt hvilke lande, som du leverer til 
De nye regler forpligter dig ikke til at levere. Vi anbefaler, at du tydeligt markerer på din hjemmeside, hvilke lande, som du leverer til, eksempelvis med flag eller lignende. Du skal leve op til forbrugerreglerne i de lande, som du leverer til, og da de ikke er harmoniserede, kan de afvige fra de danske regler. Hvis du, for at være venlig, leverer til en kunde, risikerer du at blive forpligtet af regler, som du ikke kender.

Skal jeg tage imod udenlandske kreditkort?
Hvis du i dag tager imod f.eks. danske MasterCards, må du efter den 3. december 2018 ikke nægte at tage imod MasterCards udstedt i andre EU-lande. Hvis en kunde i Spanien ønsker at købe på din hjemmeside, og kunden kan anvise en leveringsadresse i Danmark, skal du tage imod kundens spanske MasterCard, hvis det er det, som kunden vil betale med.

Hvad med reklamationer?
Reglerne for reklamationer er de samme som for dine normale kunder, hvilket også betyder, at det som udgangspunkt er dig, der skal betale for transportomkostninger, hvis der er en mangel ved varen. Hvis en kunde fra et andet EU-land, som har købt en vare og selv har transporteret den hjem, vælger at klage, og du vurderer, at der er behov for at undersøge varen, er det vores anbefaling, at du beder kunden om at sende varen til dig for kundens regning, og at du samtidig oplyser kunden om, at kunden vil få refunderet rimelige udgifter til forsendelse, hvis det viser sig, at der er en mangel ved varen.

Gælder også i visse erhvervsforhold
De nye regler gælder også i erhvervsforhold, når køberen er slutbruger. Det vil sige, at du ikke kan afvise at sælge til en erhvervskunde med mindre, at købet sker for at sælge varen videre eller skal bruges i køberens produktion af egne varer.

Hvad med svindel?
Vi forventer ikke, at der vil være mange danske netbutikker, som vil opleve at blive bestormet af forbrugere fra andre EU-lande. Det er dog en forventet konsekvens, at de nye regler vil øge risikoen for svindel. Det kan i praksis være sværere at gribe ind overfor svindel fra en kunde i et land, som man normalt ikke leverer til. Det kan derfor være en god idé at gennemtænke ens procedurer for svindel, når salgspligten træder i kraft.

KURSUS

Vil du blive klogere på den nye regler? Dansk Erhverv afholder et gratis kursus for medlemmer d. 23. oktober: Salgspligt - hvad betyder det for din e-handelsvirksomhed?  Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.