Gemt
Presse og Nyheder

GreenMile – Fremtidens grønne transport

30. september 2020

I et samarbejde mellem Dansk Erhverv, Region Hovedstaden og Den Europæiske Investeringsbank, er forsknings- og investeringsprojektet GreenMile netop sat på vejen. Projektet har til formål at samle en lang række virksomheder og interessenter, der alle bruger transport- og logistikløsninger til varelevering i storbyerne og sætte fart på deres grønne omstilling.


Med et af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger har Danmark og erhvervslivet forpligtet sig på at skabe en betydelig reduktion af vores samlede CO2-udledning frem mod 2030. Her spiller transporterhvervet og vareleveringen en afgørende rolle.

I takt med at internethandlen og efterspørgslen efter varer stiger, kommer vare- og lastbiler også tilsvarende mere i vores bytrafik. Mens der er mange, der arbejder på at nedbringe CO2’en for den tunge transport, mangler der endnu svar på, hvordan vi skaber den mest optimale og klimavenlige transport på den sidste mil. Det er den strækning, hvor lastbilerne kan lastes om til mindre køretøjer, hvor der skal skabes et samarbejde med varemodtagerne, for eksempel leveringer i beboelsesejendomme, og hvor varerne lige så godt kunne have været leveret i ydertimerne, når vejene ikke er fyldt med privatbilister, cyklister og fodgænger.

I første fase inddrages deltagerne en efter en for at sikre, at projektet tilpasses de reelle behov og udfordringer, som de står med i deres daglige virke. Herefter overgår projektet til anden fase, der er den praktiske fase med investeringer og samfundsmæssige ændringer mod en grønnere by og transport. Blandt deltagerne er også kommuner og politikere, herunder Københavns Kommune, og det er meget centralt for projekter som dette, der skal rulles ud i byernes gader og stræder.

GreenMile afholdt sit sættemøde fredag den 18. september på Børsen, hvor Susanne Krawack, der har en bred faglig baggrund i transporterhvervet, tiltrådte som projektets eksterne konsulent og vil lede projektets første fase.

Projektets styregruppe består af Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Dansk Erhverv.

Kontakt os

Handel

Christoffer Greenfort

Chefkonsulent

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.