Gemt
Presse og Nyheder

Brug handlekraften, Danmark

10. september 2020

På Dansk Erhvervs Årsdag pegede administrerende direktør Brian Mikkelsen på at gøre fire af Danmarks udfordringer til styrkepositioner, nemlig grøn omstilling, digitalisering og ny teknologi, offentlig-privat samarbejde og at gøre Danmark til verdens bedste iværksætterland.

 

”Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i.”

Det er Dansk Erhvervs klare vision, som administrerende direktør Brian Mikkelsen lagde særlig stor vægt på i sin tale på organisationens årsdag. Samtidig understregede han sammenhængskraftens betydning:

”Kun hvis vi arbejder i en fælles retning som samfund, kan vi gøre forhindringer til forretninger og samfundsudfordringer til styrkepositioner for Danmark. Vi ønsker et opgør med ”dem og os” i fortællingen om det offentlige og private som hinandens modsætninger. Hele foråret har vist, at samfundet og erhvervslivet er afhængige af hinanden,” sagde han og fortsatte:

”Jo hurtigere en patient bliver raskmeldt fra hospitalet, desto hurtigere kan han eller hun vende tilbage til sit liv og arbejde. Derfor er en investering i sundhedsvæsenet også en investering i erhvervslivet. På samme måde mister Danmark konkurrenceevne, hvis daginstitutionerne lukker. Jeg tror, at mange under corona-krisen har erfaret, at det er svært at arbejde hjemme og holde børnene underholdt samtidig.”

Vi har sovet i timen

Brian Mikkelsen advarede dog imod at forvente, at vores velfærd bliver ved med at være, som vi kender den:

”Vi har som samfund sovet i timen og alt for ofte overladt den politiske debat til at handle om, hvordan vi fordeler vores fælles velfærd. Velfærdssamfundet og erhvervslivet er et kredsløb. Jo bedre vilkår, vi giver virksomhederne for at skabe velstand, arbejdspladser og fremgang, desto bedre vilkår giver vi velfærdssamfundet. Vi mangler et tvingende nødvendigt fokus på, hvad vi skal leve af i fremtiden, og hvor pengene skal komme fra.”

Dansk Erhvervs administrerende direktør gav følgende eksempel på en af de store samfundsudfordringer:

”I dag er der 11 personer i arbejdsstyrken for hver borger over 80 år. I 2040 vil der være seks personer. Færre skal altså forsørge flere, og udgifterne bliver større. Derfor skal vi som erhvervsliv, den enkelte og samfundet tjene mere, hvis vi skal sikre den velfærd, vi kender og forventer.”

Klimakrise, protektionisme, global techkonkurrence og en ny pandemi truer

Men der er også andre udfordringer:

”Vi er også udfordret af klimakrisen. Vi er udfordret af de protektionistiske vinde, som desværre blæser over flere store lande, som vi handler meget med. Vi er udfordret af den globale techkonkurrence, hvor giganter fra USA og Kina fører an - og så er vi udfordret af risikoen for den næste pandemi.”

”Vi skal være beredt, for vi ender i et harmonikasammenstød med fremtidens samfundsudfordringer, hvis vi ikke handler. Her kommer dansk erhvervsliv ind i billedet, hvor virksomheder og organisationer kan gøre forhindringer til forretninger. Det er nu, vi skal indfri Danmarks og dansk erhvervslivs enorme potentiale.”

Dansk Erhverv: Fire samfundsudfordringer kan gøres til styrkepositioner

  • Danmark skal være verdens bedste til at indfri potentialet i den grønne omstilling. Vores verdensførende forskere skal opdage nye klimaløsninger gennem et mikroskop eller i et regneark, der kan inspirere resten af verden.

  • Danmark skal være verdens bedste til at udnytte potentialet i digitalisering og ny teknologi. Vi skal opbygge en styrke af IT-specialister til at bygge fremtidens digitale motorveje og vækstvirksomheder.

  • Danmark skal være det land i verden, hvor det offentlige og private er bedst til at samarbejde. Borgerens behov skal være i centrum. Når vi falder, bliver syge eller er i vores livs efterår, så skal der være nogen til at hjælpe os bedst. Uanset om hjælpen kommer fra det offentlige eller private.

  • Danmark skal være verdens bedste land at starte og udvikle virksomhed i. Flere kvinder og mænd skal springe ud som iværksættere. De skal have adgang til risikovillig kapital og til den nyeste forskning.

Hvis Danmark skal vinde, skal vi udvise handlekraft

”Oven på den globale pandemi er ét dog sikkert: I den næste tid vil alle verdens lande arbejde målrettet for, at netop deres land bliver det mest attraktive at drive virksomhed i. Konkurrencen bliver hård, og kampen for at tiltrække virksomheder og investeringer bliver intens. Hvis Danmark skal vinde, skal vi udvise handlekraft,” pointerede Brian Mikkelsen.

Kontakt os

Kommunikation

Kristian Kongensgaard

Redaktør

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.