Gemt
Presse og Nyheder

Hvornår er en plastbærepose omfattet af plastafgiften?

Skats juridiske vejledning beskriver, hvilke forhold en pose skal have for at være omfattet og ikke omfattet af plastafgiften.

Nyhed

Dansk Erhverv | Miljø og Ressourcer - 19. december 2019

Helt overordnet omfatter afgiftspligten bæreposer af papir eller plast mv. med hank eller lignende (fx stropper eller snipper), som:

  • kan sammenbindes,
  • har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter,
  • og som med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Vejledningen nævner, at der ikke er afgift på henholdsvis ”lukkede poser (topsvejsede)” til fx køkkenruller og toiletpapir og på poser, der umiddelbart er sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af kraftig plast. Vejledningen nævner desuden, at benævnelsen af posen, fx ”affaldspose”, ikke har betydning i spørgsmålet om afgiftspligten.

Med lovforslaget om en tredobbelt afgift ændres der ikke på det afgiftspligtige grundlag i forhold til plastikposer omfattet af emballageafgiften. Den nye afgift træder i kraft den 1. januar 2020.

Den nærmere fortolkning af bestemmelsen er sket via praksis. Dette omfatter bl.a. definitionen på en hank, samt hvad der skal til i forhold til kravet ”med rimelighed kan erstattes af stofposer”. I den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1.6 gennemgås praksis i forhold til poser omfattet af det afgiftspligtige grundlag samt poser, der ikke er.

Læs den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1.6 her: Det afgiftspligtige vareområde for bæreposer.

Skatterådet, Landsskatteretten og Momsnævnet har ansvaret for at afgøre, hvorvidt en bestemt bærepose er omfattet af afgiften eller ej. Her er eksempler på bæreposer, som Skatterådet har truffet afgørelse om:

  • Landsskatteretten fandt, at snørelukningen på en plastpose til affald fungerede som lukning af posen, selvom snorene, eventuelt efter sammenbinding, kunne bruges til at bære posen. Snorelukningen medførte ikke, at posen med rimelighed kunne erstattes af stofposer mv. Poserne var dermed ikke afgiftspligtige.
  • Skatterådet bekræfter, at der ikke skal svares afgift efter EMBAL § 2 a af en pose uden hank og uden forberedelse til hank.
  • Skatterådet bekræfter, at der ikke skal svares afgift efter EMBAL § 2 a af en forseglingsplastpose med hank, som anvendes til forsendelsesemballage ved webordrehandel.
  • Plastposer med påsvejset hank/krog beregnet til ophæng af færdigvarer på stænger i detailbutikker er ikke omfattet af afgiftspligten.
  • Momsnævnet har truffet afgørelse om, at en affaldssæk med snoretræk, som måler 77x104 cm, er afgiftsfri, mens en affaldspose med snoretræk, som måler 54x64 cm, er afgiftspligtig.
  • Skatterådet afviser, at der skal betales afgift efter EMBAL § 2 a af en affaldspose på 40 liter i volumen, der måler 55x65 cm, og som har snøreluk, der danner en hank. Posen fandtes uegnet til at transportere varer i ud fra en konkret vurdering af dens størrelse og kvalitet sammenholdt med forholdet mellem hankens og posens bæreevne, men derimod fandtes posen som værende konstrueret til kortvarigt at bære affald fra skraldespand til en større affaldsbeholder. Posen kunne derfor ikke antages at have samme funktion som en almindelig papir- eller plasticbærepose, således at den med rimelighed kunne erstattes af stofposer mv.

Læs EMBAL § 2 a her: Emballageafgiftsloven

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.