Gemt

Kommende udbud bliver definerende for fremtidens ambulancekørsel

24. marts 2021

I 2021 kører de to regioner, Region Sjælland og Region Hovedstaden, de sidste ambulanceudbud i denne runde, som startede med Region Midtjylland og Region Nordjylland i 2020. Udbuddene har markeret en ærgerlig tendens, da de to regionerne valgte at hjemtage dele af opgaverne. I Region Midtjylland hjemtog regionen 3 af 5 delområder, mens 2 af 4 delområder blev hjemtaget i Region Nordjylland.

Af Morten Jung

I Dansk Erhverv mener vi, at hjemtagninger er et skridt i den forkerte retning. Generelt styrker hjemtagning risikoen for et offentligt monopol og forhindrer borgerne at høste fordelene af de innovative løsninger, der opstår som en naturlig del af konkurrencen mellem private leverandører. Taberne bliver i sidste ende regionens egne borgere, der efterlades med et ringere serviceniveau.

Kontrolberegninger behæftet med stor usikkerhed
I både Region Midtjylland og Region Nordjylland har regionerne anvendt såkaldte kontrolberegninger i vurderingen af tilbuddene. Der er flere store risici forbundet med at anvende kontrolberegninger. Overordnet tager kontrolberegninger ikke hensyn til kvaliteten i den leverede ydelse fra regionen. I de tilbud regionen modtager fra private leverandører, vægtes kvalitet som oftest højt, og det vil derfor vægte positivt, hvis den private leverandør kan tilbyde en særlig ydelse, der bidrager til god kvalitet. Det vil ofte også være i den private leverandørs interesse, da leverandøren ellers vil kunne ifalde en bod, hvis den ikke lever op til kvalitetskriterierne.

Som eksempel vil en privat leverandør ofte stille med et ”skyggeberedskab”, som er et beredskab udover det kontrakten forskriver, fordi alternativet er mulig bod ved megen sygdom. Hvis der i kontrakten står, at man skal regne med et sygefravær på f.eks. 4%, skal der tages højde for, at sygdommen sjældent falder med præcis 4% jævnt over året, men kan stige i bestemte sæsoner. Derfor er der behov for et ”skyggeberedskab”, der kan håndtere når sygefraværet overstiger de 4%, men denne dimensionering af bemandingen tages der sjældent højde for i regionens kontrolberegninger. Konsekvensen bliver, at der på dage med højt sygefravær i regionen må lukkes beredskaber i yderområder og dermed levere en ringere kvalitet, hvilket for eksempel skete i Region Syd.

Foruden hele spørgsmålet om skyggeberedskabet kan regioner ved kontrolberegninger også undlade at angive omkostninger til lønsumsafgift, bod og forsikring. Skulle omkostningerne stige i forlængelse af hjemtagningen, og de ikke angivne udgifter, kan det kun finansieres gennem tillægsbevillinger. Derfor følger vi udviklingen i Region Syd, Midtjylland og Nordjylland, hvor der er sket hjemtagninger, tæt.

Sjælland og Hovedstaden viser forskellige forløb
I efteråret 2021 skal der færdigforhandles om udbudsresultaterne i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Allerede på forhånd tegner der sig forskellige forløb. Faktisk har Region Sjælland, noget uforståeligt og stik imod intentionen om at sikre fair og lige konkurrence, meldt ud på forhånd, at de vil hjemtage 2 af 4 delområder til trods for, at der foregår udbud i alle fire områder og der er flere private leverandører der har budt sig til. Står udmeldingen til troende vil der dermed være tale om to reelle udbud og to skin-udbud, hvor private leverandører kun skal byde ind for skueprocessen, hvilket umiddelbart burde kunne tage toppen af den største motivation for at deltage. Samtidig lægger regionen op til at anvende kontrolberegninger, hvilket som angivet ovenfor, kan give anledning til udfordringer.

I Region Hovedstaden er planerne imidlertid anderledes. Her lægger regionen op til et åbent kontroludbud, hvor begge parter skal leve op til en række lige og objektive kriterier for udvælgelse. En mere acceptabel model, der levner mulighed for reel konkurrence på området, og som vi fra Dansk Erhverv side klart vil anbefale.

Vi agter selvfølgelig at følge den politiske debat tæt, da de kommende udbud vil være definerende for den fremtidige ambulancekørsel i Danmark. Skal den være baseret på sund konkurrence og innovation eller på fastlåste offentlige monopoler, der svækker fleksibiliteten for den enkelte borger? I Dansk Erhverv ved vi godt, hvad vi foretrækker.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil