Gemt

Oversigt over kompensationsordninger og frister

Nyhed

Kompensationsordninger og frister - januar 2021

Som følge af udviklingen af COVID-19 i samfundet har der siden marts 2020 eksisteret forskellige hjælpepakker for virksomhederne, og der er således tilsvarende en række frister at holde styr på. Vi har i samarbejde med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab udarbejdet et (forenklet) skema med overblik over de eksisterende ordninger, deres respektive gyldighedsperioder samt ansøgningsfrister.

Kort om baggrunden for de eksisterende kompensationsordninger
Siden de midlertidige generelle kompensationsordninger fra 9. marts til 9. juli 2020 ophørte, har der fortsat eksisteret en række restriktioner for specielt for virksomheder inden for oplevelsesøkonomien med udgangspunkt i 1) forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstiden, alkoholforbud mv., 2) forsamlingsforbud (både det store og det lille forsamlingsforbud), 3) grænselukninger samt 4) Udenrigsministeriets rejsevejledning. Disse restriktioner og deres målrettede kompensationsordninger eksisterer fortsat for de berørte virksomheder, som det fremgår af skemaet nedenfor.

I oktober 2020 blev der indgået en politisk aftale om bl.a. en hurtig og enkelt ”light-version” af kompensationsordningen for faste omkostninger. Light-ordningen kan uden revisorerklæring dække faktisk afholdte stedbundne faste omkostninger, og den åbnes i sit fulde i uge 3.

I november 2020 indtraf den lokale nedlukning af Nordjylland, og i den forbindelse blev der etableret regionale ordninger for berørte virksomheder i og uden for de 7 nedlukkede kommuner, denne ”Nordjylland-ordning” fremgår ligeledes af skemaet nedenfor. Den 9. december 2020 blev der indført restriktioner for først 38 kommuner, der sidenhen blev udvidet til at gælde for hele landet, denne nationale nedlukning førte til genindførelse af de tidligere midlertidige generelle kompensationsordninger for selvstændige og for faste omkostninger (og faste omkostninger light).

For kompensationsordningerne gælder det, at hvis restriktionerne forlænges, så forlænges gyldighedsperioden for ordningerne tilsvarende.

Kompensation af faste omkostninger og kompensation for omsætningsnedgang hos selvstændige/freelancere
Se eller gense webinaret vedrørende coronahjælpepakker, som blev afholdt den 15. januar i samarbejde med Erhvervsstyrelsen: 

Skemaet nedenfor omfatter ikke genstartsordninger vedrørende eksport og investeringer, ligesom lønkompensationsordningerne ikke er behandlet her, men kan findes under ”Personalejura og coronavirus”.
Samtlige ordninger med tilhørende vejledninger vil fremgå af Virksomhedsguiden.dk og Virk (under ”Selvbetjening coronavirus/covid-19” og ”Overblik og vejledning coronavirus/covid-19”).

Her kan du downloade forenklet oversigt over kompensationsordninger og tidsfrister:

Kompensationsordninger og frister

pdf

Download

Kontakt os