Gemt
Presse og Nyheder

Kontrolkampagne om egenkontrol af pesticidrester

29. september 2020

Fødevarestyrelsen gennemfører i efteråret en kontrolkampagne om egenkontrol med fokus på pesticidrester. Kampagnen er målrettet importører af frugt, grønt og cerealier fra tredjelande.

Fødevarestyrelsens kontrolkampagne om egenkontrol med pesticidrester er nu i gang. I august og september bliver der udtaget prøver til kampagnen, og fra oktober til december vil der blive gennemført fysiske kontrolbesøg.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at importører af ikke-animalske fødevarer fra tredjelande overholder de gældende regler om pesticidrester i fødevarer. Kampagnen vil særligt fokusere på, om virksomhederne har udarbejdet dækkende risikofaktoranalyser og etableret gode arbejdsgange i forhold til at undgå pesticidrester i det frugt og grønt, de importerer.

Læs mere om kampagnen på Fødevarestyrelsens hjemmeside her: Egenkontrol med fokus på pesticidrester.

Importørens ansvar
Man har som importør ansvar for, at de fødevarer, man importerer fra tredjelande, overholder EU-reglerne samt eventuelle nationale krav – dette sikres via ens egenkontrol.

Som udgangspunkt skal alle fødevarevirksomheder lave en risikoanalyse. Analysen hjælper virksomheder, som importerer fødevarer med at få et overblik over risikofaktorer forbundet med det eller de produkter, som importeres. Risikoanalysen er dermed en skriftlig gennemgang af sammenhængen mellem virksomhedens aktiviteter, risikofaktorer forbundet med aktiviteterne, og hvordan dette styres i praksis. Risikoanalysen anvendes som baggrund for virksomhedens egenkontrolprogram.

Læs mere om importørers ansvar i Fødevarestyrelsens guide: Guide til importører om pesticider.

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fødevarekonsulent
Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.