Gemt
Presse og Nyheder

Kriminalitet begået mod detailhandlen vokser under COVID-19

30. juni 2020

Coronaepidemien har vendt op og ned på mange ting – også kriminaliteten. Data fra Crimestat viser en stigning i antallet af forbrydelser begået mod detailhandlen.

Alle dele af vores samfund har mærket tilstedekomsten af COVID-19, og kriminaliteten i detailhandlen er ingen undtagelse.

Landet har været delvist lukket ned, og det samme har butikker og storcentre rundt omkring i Danmark. Det må betyde, at der ikke eksisterer de samme muligheder for at begå kriminalitet mod detailbranchen, og en ikke helt urimelig slutning vil derfor være, at kriminaliteten er faldet i perioden under coronaepidemien. Det er alligevel ikke helt det billede, vi ser. Tal fra Crimestat for perioden marts til og med juni viser en generel øgning i antallet af registrerede røverier, indbrud og butikstyverier sammenlignet med perioden for sidste år.

Det samme viser tal fra Sverige, hvor antallet af røverier er steget med 50 procent: Kraftig ökning av butiksrånen under pandemin – så skyddar du dig.

Særligt iøjnefaldende er stigningen i antallet af registrerede røverier, som ellers har været stødt faldende de seneste 10 år. Sammenlignet med perioden i 2019 er der sket næsten en fordobling i antallet af registrerede røverier.

Størstedelen af røverierne er registreret i marts, hvor der var 13 registrerede røverier. 10 af dem blev begået efter Danmarks nedlukning, og det tyder på, at den pludselige reducering af kunder i butikken kan være årsag til flere røverier. Efter den ret kraftige stigning i marts har tallene senere lignet sidste års tal.

Tallene stammer fra perioden marts til og med juni for hhv. 2019 og 2020.

Antallet af registrerede indbrud i perioden er steget med 9 procent siden 2019.

Færre kunder samt medarbejdere i butikkerne medfører et fravær af kontrol som muligvis kan have influeret stigningen på 14 procent i antallet af registrerede butikstyverier for perioden i 2020 sammenlignet med perioden i 2019.

Tallene viser tydeligt, at coronaepidemien har haft indflydelse på kriminalitetsbilledet i detailbranchen, men siger ikke noget om, hvad årsagen er.

”Vi kan ikke konkludere nogen entydig årsag til, at kriminaliteten mod detailhandlen er steget i coronaperioden, men fraværet af kontrol, som følge af færre kunder og færre medarbejdere, er utvivlsomt en væsentlig årsag,” siger Henrik Lundgaard Sedenmark, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Kontakt os

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.