Gemt

Kvalitet i anbringelsessteder for børn og unge

I øjeblikket går bølgerne højt i debatten om socialpolitik og ejerskabsformer i sociale tilbud. Debatten er præget af ideologi, men hvordan står det egentlig til med kvaliteten af henholdsvis private og offentlige bo- og opholdssteder for anbragte børn og unge? Dansk Erhverv har kortlagt eksisterende viden på området.

Nyhed

ANALYSE NR. 34 | 2020 - JUNI MÅNED

I øjeblikket går bølgerne højt i debatten om socialpolitik og ejerskabsformer i sociale tilbud. Debatten er præget af ideologi, men hvordan står det egentlig til med kvaliteten af henholdsvis private og offentlige bo- og opholdssteder for anbragte børn og unge? Dansk Erhverv har kortlagt eksisterende viden på området. Vores kortlægning viser følgende:

  • En evaluering fra Ankestyrelsen viser, at trivslen blandt anbragte børn er større på de private opholdssteder sammenlignet med de offentlige døgn-institutioner.
  • Hvert tredje anbragte barn bor på en institution, enten et opholdssted, som er drevet af private, eller en døgninstitution, som med få undtagelser er drevet af en kommune eller region. De private opholdssteder er hjem for 13 pct. af alle anbragte børn og udgør dermed en betydelig del af forsynin-gen af anbringelsessteder.
  • Lovbestemte kvalitetsmålinger fra Socialtilsynet konkluderer, at private opholdssteder har en smule højere kvalitet end offentlige døgninstitutio-ner.
  • Private opholdssteder og offentlige døgninstitutioner har de samme fag-grupper ansat, hovedsageligt personer med sundheds-, social- og pæda-gogfaglige uddannelser. Der er ikke systematisk forskel på uddannelses-niveauet hos henholdsvise private opholdssteder og offentlige døgninsti-tutioner.

34. Kvalitet i anbringelsessteder for børn og unge

pdf

Download

Kontakt os