Gemt

Kvalitet i velfærden skal være synlig

Ny analyse fra Sundheds- og Ældreministeriet lægger op til, at kvaliteten i ældreplejen skal måles anderledes. Det er godt nyt, for der skal sættes spotlys på området, så kvaliteten bliver synlig, lyder det fra Dansk Erhverv, som er landets største organisation inden for privat ældrepleje.

Nyhed

En netop offentliggjort analyse lavet af Rambøll Management for Sundheds- og Ældreministeriet lægger nu op til, at eksisterende undersøgelser af borgerens tilfredshed og andre former for kvalitetsmål erstattes med andre indikatorer.

”Dansk Erhverv har siddet i rapportens følgegruppe, og vi tager godt imod nyheden. Vi bliver stadig flere ældre i Danmark, og blandt andet derfor er det vigtigt, at der bliver kastet lys over, hvordan vi får mest for vores velfærdskroner. Hvordan vi får det offentlige til at køre længere på literen, og hvordan høster vi de synergier, der ligger i at sammenligne på tværs af kommunegrænser og mellem offentligt og privat.

Vi skal blive langt bedre til at kunne og turde sammenligne. Se på, hvor og hvornår borgerne er tilfredse, og hvornår kvaliteten er god, og hvor den ikke er. Det kræver, at kvaliteten bliver målt rigtigt, og det er den netop offentliggjorte analyse et vigtigt skridt henimod,” siger Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv.

Kvaliteten skal frem
Rasmus Larsen Lindblom peger på, at der i politiske diskussioner oftere bliver talt om hvor mange penge, der bruges på ældreområdet end om, hvorvidt penge bliver brugt på den bedste måde.

”Under kommunalvalget sidste efterår var ældre i dén grad på den politiske dagsorden. De ældres forhold optager, fuldt forståeligt, borgerne. Men det tankevækkende er, at diskussionerne oftere gik på, om man nu brugte lidt flere eller lidt færre penge på området end nabokommunen end på hvem, der leverer den bedste kvalitet. Det blev også sjældent diskuteret, hvordan det kan være, at de ældre oplever en større grad af sammenhæng og kontinuitet, når det er et privat firma, der leverer hjemmeplejen,” siger Rasmus Larsen Lindblom.

Læs analysen fra Sundheds- og Ældreministeriet foretaget af Rambøll Management her.

Kontakt os