Gemt

Lav inflation sikrede børnefamilien en besparelse på 7.200 kr. i 2020

Danmarks Statistik har mandag offentliggjort tal, der viser, at forbrugerprisinflationen lå uændret på 0,5 pct. i december. Helt generelt tegner der sig dog fortsat et billede af, at coronakrisen via et lavere aktivitetsniveau har taget toppen af prisstigningerne herhjemme.

Nyhed

11. januar 2021

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik mandag viser, at forbrugerprisinflationen lå uændret på 0,5 pct. i december. Den beskedne stigning i inflationen skyldes primært prisændringer inden for alkoholiske drikkevarer og tobak, herunder særligt prisstignin-ger på tobak som følge af de nye højere afgifter.

Helt generelt tegner der sig dog fortsat et billede af, at coronakrisen via et lavere akti-vitetsniveau har taget toppen af prisstigningerne herhjemme.

Med mandagens tal i hus kan vi nu gøre status over inflationen i 2020. Den samlede forbrugerprisinflation endte på kun 0,4 pct. i 2020. Det er næsten en tangering af den historiske bundrekord fra 2016, hvor forbrugerinflationen endte på bare 0,3 pct. Der var dengang tal om den laveste inflation siden 1953.

Lav inflation sikrer børnefamilien en besparelse på omkring 7.200 kr.
Den lave inflation giver et tiltrængt løft til danskernes købekraft. Med en inflation på 0,4 pct. i år, og en lønvækst der ifølge finansministeriet ligger på ca. 2,1 pct., så var den en fremgang i danskernes realløn på 1,7 pct. i 2020. Det er en fornuftig reallønsfrem-gang, der ligger over det historiske gennemsnit.

Det er bestemt ikke småpenge, der er tale om for en typisk dansk børnefamilie. Ifølge Danmarks Statistik havde en typisk familie med to voksne og børn et årligt forbrug på ca. 450.000 kr. i 2019. En fremgang i forbrugerpriserne på 0,4 pct. betyder dermed, at familiens forbrug kun bliver ca. 1.800 kr. dyrere i år. Ved et mere normalt inflationsni-veau på omkring 2 pct. ville prisen på familiens forbrug være steget med ca. 9.000 kr. i år. Den fortsat uhyre lave inflation sikrer altså den typiske børnefamilie en besparelse på omkring 7.200 kr. i husholdningsbudgettet i år.

Coronakrisen rammer danskernes realløn med en forsinkelse
Den fornuftige fremgang i danskernes realløn er kommet i hus på trods af at coronakri-sen har tynget dansk økonomi voldsomt. Det kan måske synes en smule overraskende. Man skal dog huske på, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning. Dertil rammer en krise normalt først lønvæksten med en vis forsinkelse. Det betyder også, at krisen først for alvor vil begynde at tynge danskerne privatøkonomi her i 2021. Et forsigtigt bud er at fremgangen i danskernes realløn aftager til godt 1 pct. i 2021.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil