Gemt

Lav nu det opgør med Kammeradvokataftalen

16. juni 2020

I kølvandet på samråd om Kammeradvokaten foreslår Dansk Erhverv, at der en gang for alle gøres op med Kammeradvokatordningen.

I Danmark findes den helt særlige ordning, at et privat advokatfirma har en aftale med staten om at levere advokatydelser til centraladministrationen. Men Kammeradvokataftalen skævvrider konkurrencen og er problematisk for markedet.

"Det er positivt, at ministeren vil indlede drøftelser med de andre partier, men det er en smule skuffende, at ministeren og regeringen ikke er mere ambitiøse. Udgifterne til Advokatfirmaet Poul Schmith fortsætter med at stige, og regeringen har jo for eksempel i finansloven lagt op til besparelser på juridisk rådgivning. Her er Kammeradvokataftalen et oplagt sted at tage fat," siger Daniel Møller Jensen, politisk konsulent i Dansk Erhverv og fortsætter:

”Så længe vi har en Kammeradvokataftale, der giver én privat advokatvirksomhed en så betydelig særstatus, ved vi ikke, om vi får den bedste uafhængige juridiske rådgivning for skattekronerne. Når vi samtidig har givet den ene private advokatvirksomhed mulighed for at operere på det private marked, skævvrider det konkurrencen, og det er dybt problematisk.”

Skab fair og lige konkurrence
Dansk Erhverv foreslår helt konkret et opgør med Kammeradvokataftalen, så vi får etableret reel fair og lige konkurrence om statens juridiske opgaver og på det private advokatmarked.

”Vi er ikke tjent med, at over en halv milliard skattekroner går til én privat virksomhed, uden vi ved, om vi får den bedste uafhængige juridiske rådgivning til den bedste pris. Kammeradvokat-ordningen, som den ser ud i Danmark, findes ikke i noget andet land i verden. Tværtimod har man i flere andre lande en fair og lige konkurrence om opgaverne til gavn for alle. Det er svært at forestille sig, at lige netop den danske stats behov for juridisk rådgivning er så særlig, at det kræver en helt speciel ordning,” siger Daniel Møller Jensen.

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil