Gemt

Regler om isolation ved indrejse

06. februar 2021

Nedenfor kan du læse nærmere om reglerne om isolation og undtagelser ved indrejse i Danmark. Reglerne træder i kraft den 7. februar og gælder til og med den 28. februar 2021.

Se bekendtgørelsen her: Retsinformation

Selve bekendtgørelsen indeholder generelle regler om indrejse, test og isolation. Der er tale om et kompleks regelsæt, som både gælder i og udenfor ansættelsesforhold

Krav om isolation
Personer, som indrejser til Danmark, skal selvisolere sig i 10 dage efter indrejse, og må kun forlade isolationsstedet, hvis personen er omfattet af undtagelserne givet nedenfor.

Selvisolering kan foregå i eget hjem eller have i tilknytning hertil (eller køretøj, hvis man er beskæftiget med godstransport).

Hvis man ikke har mulighed for at foretage selvisolering i hjemmet, kan de kommunale tilbud anvendes. Da der er tale om smitteforebyggende selvisolering, skal den enkelte betale for opholdet (modsat hvis man er smittet med COVID-19).

Grupper undtaget fra krav om isolation
Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark er undtaget for krav om isolation, hvis de kan fremvise en PCR-test, der ikke er mere end syv dage gammel på indrejsetidspunktet:

 • Personer, der udgør besætning på luftfartøj, tog, bus eller taxi, og som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet.
 • Personer, der indrejser efter at have foretaget erhvervsmæssig transport af gods i udlandet.

Nedenfor beskrives de særlige krav til personer, med bopæl i Danmark, der har udført arbejde i grænselandet eller udført offshore-arbejde mv.

 • Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse eller besøgt nærtstående i grænselandet er undtaget fra isolation, hvis de ved indrejse kan fremvise en PCR test, der er maksimalt 72 timer gammel.
 • Personer, der udgør besætning på skibe, offshore-arbejdere og maritime teknikere, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet. Denne gruppe kan også vise en antigen-test, der højst er syv dage gammel på indrejsetidspunktet. Her gælder tilsvarende, at hvis de ikke kan fremvise negativ test, da de har haft positiv test der er mindst 14 dage og maksimalt 12 uger gammel, kan der fremvises dokumentation for dette.

Det gælder generelt, at personer, der tidligere har været smittet med covid-19, i stedet for ovennævnte test, kan fremvise en positiv test, der er mindst 14 dage og maksimal 12 uger gammel, og herved bliver fritaget fra isolation.

Medarbejdere med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark er undtaget krav om isolation, hvis de tilhører en af følgende grupper:

 • Personer, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet.
 • Børn under 15 år.
 • Personer, som indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til og fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.
 • Personer, der indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve fastsat eller aftalt samvær med et barn.
 • Personer, der indrejser efter at have varetaget en funktion i udlandet som statsudsendt.

Mulighed for at afbryde isolation

Kravet om selvisolering kan afbrydes med en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Personer, som indrejser for at varetage funktioner som beskæftiget på skib, offshore eller som maritim tekniker kan afbryde isolationskravet ved en antigentest taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvis arbejdstageren er omfattet testkravet i lov om arbejdsgiver pligt til at sikre test, læs mere her, skal arbejdstageren alene tage testen i perioden mellem 48-96 timer efter det tidspunkt arbejdstageren er testet negativ forud for indrejse og kan dermed afbryde isolationen når negativ test foreligger.

Danskere eller udlændinge med fast bopæl i DK kan afbryde midlertidig afbrydeselvisoleringen i følgende situationer

 • Varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner
 • Personer, der udfører arbejde som vindmølletekniker, fødevaretekniker, teknisk specialist, der varetager servicering eller produktion af medicinsk udstyr eller lægemidler, herunder farmaceut, eller anden form for teknisk specialist, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet i erhvervsøjemed for at udføre teknisk arbejde eller levere tjenesteydelser af teknisk karakter, eller varetager kritiske funktioner, som f.eks. vindmølleteknikere, farmaceuter eller tekniske specialister, og deres tilstedeværelse er nødvendig for virksomheden i DK.
 • Professionelle idrætsudøvere, som har været i udlandet for at deltage i et mesterskab, stævne eller lignende, kan afbryde isolationen for at deltage i mesterskaber, stævner eller lignende.

Danske statsborgere, med bopæl i udlandet og udlændige med bopæl i udlandet kan midlertidig afbryde isoleringen i følgende situationer

 • Personer, der indrejser med henblik på at udføre arbejde som medarbejder, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende. Det indebærer, at den pågældende kan rejse ind og foretage dette arbejde, men i øvrigt være i isolation, når den pågældende ikke varetager arbejdet
 • Praktikanter, som bor i grænselandet og deltager i ulønnet praktik som en del af et uddannelsesforløb hos en dansk uddannelsesinstitution. Det indebærer, at den pågældende vil kunne udføre praktikken uden at være i isolation, men vil i øvrigt skulle være i isolation.
 • Personer, der foretager erhvervsmæssig transport af gods i eller gennem Danmark. Disse personer vil også skulle gå i isolation, hvilket kan være i kabinen på køretøjet, når de pågældende personer ikke foretager den erhvervsmæssige transport af gods.
 • Personer, der leverer tjenesteydelser i Danmark.
 • Besætning på luftfartøj, tog, bus og skib, taxi, offshore-arbejdere, vindmølle eller, maritime teknikere samt tekniske specialister, der varetager servicering og produktion af kritisk medicinsk udstyr og lægemidler samt fødevarer og en række andre specifikke persongrupper. Disse personer kan afbryde isolationen midlertidigt med henblik på at varetage disse funktioner, men vil i øvrigt skulle være i isolation. Det vil eksempelvis betyde, at en udlænding med bopæl i udlandet, som indrejser i Danmark efter at have arbejdet som besætningsmedlem på et luftfartøj, vil være undergivet isolationskravet, når vedkommende ikke varetager sit arbejde.
 • Personer, der skal deltage i et kritisk forretningsmøde. Disse vil kunne bryde isolationen midlertidigt med henblik på at deltage i forretningsmødet, men vil i øvrigt skulle være i isolation. 
 • Personer, der skal udøve aftalt eller fastsat samvær med mindreårige børn og unge bosat i Danmark. Denne regel vil gøre det muligt at bryde isolationen midlertidigt for at udøve samvær med sit barn.
 • Personer, der skal agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark.
 • Personer, der skal besøge nærtstående i Danmark. Det indebærer, at en udlænding vil skulle gå i isolation i 10 dage, men kan afbryde isolationen midlertidigt for at besøge nærtstående i Danmark. Når besøget hos den nærtstående er overstået, skal den pågældende person genoptage isolationen.
 • Personer, der skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller på et privathospital. Dette indebærer, at de pågældende personer vil skulle være i isolation, når de ikke deltager i behandlingsforløbet.

Læs mere om indrejse her: Pjece: Krav om test og isolation ved indrejse i Danmark.

For information på engelsk læs her.

Kontakt os