Gemt
Presse og Nyheder

Mærk din forretning – Håndbog om strategisk brug af mærker

Ny bog ”Mærk din forretning” giver virksomheder vigtig strategisk viden om bæredygtighedsmærker på en ny og mere forretningsorienteret måde.

Nyhed

Håndbogen ”Mærk din forretning” henvender sig til virksomheder, der bruger certificeringer og mærkning på deres produkter, når de skal markedsføres som bæredygtige.

Mærkning spiller en stadig større rolle for den bæredygtige omstilling i Danmark, Norden, Europa og verden. Forbrugerne og det offentlige indkøb bruger i stigende grad mærker som indkøbsknapper.

69 procent bruger mærker
En befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 69 pct. af danskerne bruger mærker som vejledning til indkøb, og interessen er stigende. Omsætningen på mærkede produkter med f.eks. Svanemærket, EU-Blomsten, Det Røde Ø-mærke, FSC, MSC og Fair Trade er vokset cirka 8 – 13 pct. årligt de sidste par år.

Dette er trukket i gang via efterspørgsel fra forbrugere, indkøb fra offentlige og private virksomheder samt øget eksporten.

En væsentlig årsag til at interessen for certificerede og mærkede produkter og serviceydelser vokser, er det voksende udvalg, som sænker prisen, større politisk og offentlig opbakning, og at der er voksende udfordringer for forhold vedrørende miljø, økonomi og sundhed.

Bogen ”Mærk din forretning” gennemgår årsager til denne udvikling imod et egentligt ”mærkemarked” og en række trends frem imod 2030, som beskriver, hvordan mærker rykker fra lovgivningen og ender med at mærke forbrugerne selv.

Hvorfor mærkning?
Mærkning af produkter og serviceydelser bliver vigtigere, fordi mærker bygger på certificeringer, der giver uafhængig dokumentation for de bæredygtige tiltag, som virksomheden foretager. Der vil komme stigende efterspørgsel efter uafhængig dokumentation, hvor andre end virksomheden selv dokumenterer, at der er hold i markedsføringens løfter. 

Uafhængig tredjepartsmærkning er troværdig og praktisk brobygning imellem producenter og aftagere af produkter.

Bogen beskriver, hvorfor det bliver vigtigere for virksomheder i fremtiden at bruge certificeringer og markedsføre sig med den troværdighed og markedsværdi, som mærkeordninger tilbyder. Med andre ord har virksomheder i stigende grad brug for at få strategisk viden og input til, hvordan de skal udvælge den mærkeordning blandt mange, som er den bedste ordning til at skabe troværdighed og markedsværdi for forretningen.

I alt dette er det en udfordring for virksomheder, som eksporterer produkter og serviceydelser, at vælge et mærke, som både er internationalt, og som kan bistå en styrkelse af forretningen udenfor Danmark og de lokale servicemuligheder, som ordningerne tilbyder.

FAKTABOKS: Bliv klogere på mærker
Vidste du at…

  • 69 % af de danske forbrugere bruger mærker som vejledning i deres indkøb
  • At det gennemsnitlige bæredygtighedsmærke typisk er grønt, rundt og indeholder et blad.
  • At vi får flere mærker, og at der er kommet 9 nye mærker på det danske marked i 10-erne.
  • At kun 25 % af mærkerne er internationale og kan hjælpe virksomheder effektivt ud på eksportmarkeder.
  • At 16 % af de 51 mærker er officielle mærker, som støttes af lovgivning og myndigheder.

Mærk din forretning – få overblik og viden om mærker
For at styrke virksomhedernes forretning ved brug af mærkeordninger er det med det formål at Dansk Erhvervs miljøpolitiske chef Jakob Zeuthen og tekstforfatter Lars Ludvigsen har skrevet bogen "Mærk din forretning" – en strategisk håndbog om brug af bæredygtighedsmærkning.

Er mærkerne troværdige?
Bogen analyserer, hvorfor mærker virker og har udviklet et værktøj til at vurdere mærkningsordninger. Bogen giver en nuanceret forståelse af mærkernes troværdighed og markedsværdi med fokus på mærker, der er uafhængige og tredjepartsorienterede, fordi det er den type mærkninger, der kan fungere som brobygning imellem virksomheder, forbrugere og kunder f.eks. i det offentlige.

Gennemgang af 51 mærkningsordninger
Bogen gennemgår systematisk 51 mærkeordninger, der bruges på det danske marked og internationalt i værktøjet ”Butterfly” ud fra 8 værdier og 36 kriterier, der værdisætter mærkernes markedsværdi og troværdighed.

Kriterier og værdier er udvalgt i tæt dialog med en lang række af mærkernes ejerrepræsentanter og virksomheder, der bruger mærker. Der er også taget højde for de krav, som Forbrugerombudsmanden bruger i sin vejledning om grøn og etisk markedsføring. På den måde etableres en fælles referenceramme, som alle kan benytte til at bedømme et mærkes værdi.

10 trends om mærkernes udvikling
Bogen indeholder en række forudsigelser eller 10 trends om mærkernes udvikling frem mod 2030 baseret på en analyse blandt en række af de danske mærkers kunder og på interview med ledende medarbejdere i virksomheder, brancheforeninger, ngo’er og konsulenthuse, samt en vejledning til hvordan man udvikler et nyt mærke.

Du kan læse mere om mærkning af produkter her

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.