Gemt

Landsretten: Nets tog for høje gebyrer

18. februar 2021

Nets har taget for høje gebyrer fra netbutikkerne, når forbrugerne har betalt med dankort. Østre Landsret har stadfæstet to afgørelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at gebyrerne var urimeligt høje, og at de skulle nedsættes. 

 

Konkurrencestyrelsen fastslog i to afgørelser i 2012 og 2013, at Nets’ gebyrer over for netbutikkerne var urimeligt høje, når der blev betalt med Dankort. Styrelsen påbød derfor Nets, at gebyrerne skulle nedsættes til 1,20 kroner. I begge sager afgjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Nets havde overtrådt den daværende betalingstjenestelov (i dag betalingsloven). Konkurrenceankenævnet har siden stadfæstet afgørelserne. 

Sagen startede i 2010 med en klage fra FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel, over Nets’ gebyrer ved onlinebetaling med Dankort. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbød i november 2012 Nets at nedsætte dankortgebyrerne ved nethandel til ”et rimeligt niveau” senest 31. januar 2013. I maj 2013 vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det ikke var sket, og greb derfor ind igen ved at påbyde Nets at nedsætte gebyrerne til et beløb, som ikke oversteg 1,20 kroner i gennemsnit. Nets nedsatte gebyret i juli 2013.  

Nets stævnede efterfølgende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af de beregninger, som styrelsen lagde til grund for sine beregninger af gebyrniveauet. 

Retssagen har verseret ved Østre Landsret siden 2014. Det skyldes blandt andet, at der på Nets’ foranledning er udarbejdet tre syn og skøn-erklæringer i forbindelse med sagen. 

FDIH bebudede allerede ved afgørelserne, at man ved et gruppesøgsmål på vegne af en stribe netbutikker søger om erstatning for det for meget betalte gebyr frem til 2013.  

Det søgsmål må nu vente. Nets har nemlig meddelt, at dommen ankes til Højesteret. 

Læs mere hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sagen og afgørelserne Østre Landsret: Nets’ gebyrer var urimeligt høje (kfst.dk) 

 

Kontakt os

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent
Digital Handel

Henrik Theil

Chefkonsulent