Gemt
Presse og Nyheder

Ny aftale om tilbagetrækning skaber bekymring

Ny aftale om tilbagetrækning betyder bl.a., at flere seniorer med nedsat arbejdsevne vil kunne forlade arbejdsmarkedet op til seks år før folkepensionsalderen. Hos Dansk Erhverv giver aftalen anledning til bekymring for udbuddet af arbejdskraft de kommende år.

Nyhed

Pressemeddelelse 2. maj 2019

Aftalen betyder, at hvis arbejdsevnen er lavere end svarende til en effektiv ugentlig arbejdstid på 15 timer eller derunder, så vil det fremover åbne dørene til seniorpension i op til seks år før folkepensionsalderen.

 ”Det er i ingens interesse at tvinge syge mennesker til at arbejde. Derfor så vi det i udgangspunktet også som en god ide at justere seniorpensionsordningen. Men her er man lige gået et skridt for langt, fordi aftalen også vil trække seniorer ud af arbejdsmarkedet, som kan bidrage med en indsats, der gør en forskel,” siger direktør i Dansk Erhverv, Laurits Rønn.

 ”Vi er bekymrede for den del af aftalen der betyder, at en kommission skal se på konsekvenserne af stigende pensionsalder. Det er afgørende for virksomhederne, at der er klare rammer for mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejdere de kommende år, og en eventuel genforhandling af aftalerne om senere tilbagetrækning giver anledning til usikkerhed. Lempede regler for fastholdelsesfleksjob kan vi til gengæld godt bakke op om,” siger Laurits Rønn.

 ”Vi har en udfordring med mangel på arbejdskraft, som sandsynligvis ikke bliver mindre fremadrettet. Derfor mener jeg, at man i forlængelse af aftalen i dag bliver nødt til at genoverveje andre veje til at øge udbuddet af arbejdskraft de kommende år,” siger Laurits Rønn.

Kontakt os

Direktionen

Laurits Rønn

Viceadm. direktør
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.