Gemt
Presse og Nyheder

Ny dansk handlingsplan for cirkulær økonomi i høring – giv din mening til kende

15. december 2020

Miljøminister Lea Wermelin (S) er klar med en national handlingsplan for cirkulær økonomi, der frem mod 2032 skal sikre et mere bæredygtigt forbrug af ressourcer i Danmark. Planen beskriver den retning, som sættes for håndtering af affald i Danmark frem mod 2032.

Sammen med bl.a. affaldsbekendtgørelsen skal den nye handlingsplan implementere de mål og krav, der fremgår af særligt EU’s affaldsdirektiv fra 2018. Samtidig understøtter planen klimalovens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledning i 2030.

Handlingsplanen for cirkulær økonomi etablerer grundlaget for at sikre mindre affald og mere og bedre genanvendelse inden for alle sektorer. Derudover sættes der i planen ekstra fokus på, hvordan værdikæderne inden for biomasse, byggeri og plastik kan blive mere cirkulære. Planen indeholder i alt 126 initiativer, der er delt op i fem fokusområder.

De 5 områder:
1) sikre mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcer med 36 initiativer
2) sikre mere og bedre genanvendelse med 50 initiativer
3) sikre mere værdi af fornybare råvarer samt sænke mængden af madspild med 13 initiativer
4) reducere miljøbelastningen fra byggeriet med 13 forslag
5) reducere forbruget af plastik og øge genanvendelser med 14 forslag

Den nye handlingsplan er mest en opsummering af gamle aftaler
Planen er mest af alt en opsummering af tidligere aftaler. Det gælder blandt andet forårets klimaplan for affaldssektoren, strategien for grønne indkøb fra november, samt den plastikhandlingsplan og implementeringen af EU-direktiver der blev foretaget under den tidligere regering.

Planen er i høring frem til 9. februar 2021. Hvis du kommentarer eller spørgsmål har til høringen modtager vi dem meget gerne inden 1. februar 2021.

Høringsmaterialet kan findes her: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.