Gemt
Presse og Nyheder

Ny indsats åbner døren til grundskolen for virksomheder

For at fremme interessen for det digitale område og såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering and Mathematics), har Dansk Erhverv sammen med de øvrige organisationer i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) taget initiativ til at oprette en ny enhed i DA, Åben Virksomhed.

Nyhed

DANSK ERHVERV | UDDANNELSE - 27. MARTS 2019

Åben Virksomhed har fokus på at udvikle undervisningsforløb til folkeskolerne, som integrerer det praksisrettede og virksomheder i undervisningen. Formålet er naturligvis også at profilere erhvervsuddannelserne som et attraktivt sted for flere dygtige og motiverede unge. 

I forbindelse med dette arbejde er der nu udviklet de første undervisningsforløb inden for bl.a. detailhandel, kodning og pharma, se mere herom neden for. Alle forløb under Åben Virksomhed udvikles i samarbejde med virksomheder og pilottestes inden det udbredes. Forløbene er desuden udviklet, så den konkrete erhvervsfaglighed indbygges i folkeskolernes undervisning, hvor eleverne således arbejder med virksomhedsrelevante problemstillinger koblet på folkeskolens faglige mål.

Som det fremgår nedenfor, er virksomhedernes deltagelse relativt begrænset og velbeskrevet, så det er tydeligt for virksomhederne, hvad de skal bidrage med. Det har naturligvis været et væsentligt ønske fra Dansk Erhverv, men som virksomhed kan man naturligvis vælge at involvere sig endnu mere, end der er lagt op til.

DA vil i den kommende tid kontakte virksomheder med henblik på at rekruttere virksomheder, der gerne vil involveres og bidrage til at fremme deres fag og brancher. Man kan naturligvis også selv melde sig som interesseret ved enten at kontakte os i Dansk Erhverv eller Åben Virksomhed i DA

Kort om de første forløb
”Den digitale butik” fokuserer på de data, en butik registrerer, når der sælges varer, og på hvordan data bruges til at lave automatiske prognoser, der kan styre varebestilling, lagerbeholdning, vagtplaner m.v. I skolens matematikundervisning øver eleverne sig i at lave modeller, og besøget i butikken giver dem viden om hverdagen i en butik, som de kan bruge til at forfine deres modeller. Ressourcetrækket for den enkelte butik er 2 ½ time per skoleklasse (heraf lidt over en time til selve besøget af eleverne). 

”Ultra:bit – Kodning foregår også i virkeligheden” skal gøre undervisningen i faget Natur og Teknologi inspirerende og virkelighedsnær, og få skolebørn til at blive særligt interesseret i elektronik og kodning. 65.000 danske skoleelever i 4. klasse har som en del af DR’s store projekt Ultra:bit fået foræret en mikrocomputer, som de bruger til at lære at arbejde med kodning. Det er oplagt, at børnene også kommer ud på en virksomhed og oplever, hvordan man bruger kodning i virkeligheden ude på danske virksomheder. Ressourcetrækket for den enkelte virksomhed er 4 timer per skoleklasse (heraf 2 1/2 time til selve besøget af eleverne). 

”Pharma” retter sig mod Pharmaindustrien og fagene biologi og kemi samt samspillet mellem kroppen og brug af medicin. Her er ressourcetrækket for den enkelte virksomhed 4,5 time per skoleklasse (heraf 2,5 time til selve besøget af eleverne). 

Virksomhedernes bidrag er udspecificeret i en virksomhedsguide, som er lige til at gå til. Som virksomhed tilmelder man sig minimum ét årligt besøg, men gerne flere. 

Kontakt Dansk Erhverv, hvis du har spørgsmål og ønsker at vide mere om Åben Virksomhed.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.