Gemt

Ny lovgivning på vej på ældreområdet

Folketinget skal i løbet af foråret behandle en række nye lovinitiativer, der på forskellig vis også berører de private leverandører på ældreområdet. Både rammerne for en ny plejehjemsportal, et revideret tilsyn samt den pakke med initiativer, der skal forebygge konkurser i hjemmeplejen. Dansk Erhverv har de seneste uger afgivet høringssvar. Her kan I læse mere og dykke ned i, hvad der er på vej.

Nyhed

Af Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk chef, Dansk Erhverv

Risikobaseret tilsyn på hjemmeplejen
I en forsøgsperiode frem til den 31. december 2021 foreslås nu et risikobaseret tilsyn for personlig hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens § 83-87. Det bliver Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal håndtere dette og omfatter både kommunale og private leverandører.

Dansk Erhverv mener, at det er svært at være uenig i ambitionen, nemlig at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og på samme tid gøre tilsynet mere uafhængigt. Men at det ikke erstatter det grundlæggende problem på tilsynsområdet, nemlig at kommunen har flere forskellige kasketter. Som myndighed, visitator og med egen service.

Læs Dansk Erhvervs høringssvar her

Plejehjemsportal
Dansk Erhverv har hilst en statslig drevet plejehjemsportal velkommen. Den ældre har formelt enten et frit boligvalg eller en boliggaranti, som ikke altid fungerer efter hensigten. I dag er gennemsigtighed og en sund konkurrence på kvalitet langt fra hovedreglen.

Dansk Erhverv mener, at det er afgørende at ikke-offentlige plejecentre, herunder friplejehjem, selvstændigt får adgang til at indberette til portalen og at borgere og deres pårørende kan finde enslydende information om rettigheder og muligheder, herunder muligheder for valg af friplejebolig samt bolig i anden kommune.

Læs Dansk Erhvervs Høringssvar her

Lovforslag om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen
Dansk Erhverv har længe arbejdet frem mod konkrete initiativer, der skal forebygge konkurser i hjemmeplejen. Nu skal Folketinget behandle et samlet lovforslag baseret på en bred politisk aftale fra oktober 2017. Dansk Erhverv er positiv for lovpakken og har bidrage med konkrete forslag.

Dansk Erhverv mener dog langt fra, at initiativerne kan stå alene. Et velfungerende frit valg, der skal understøtte borgerens egen ret til selv at vælge blandt velfærdstilbud, forudsætter langt mere lige konkurrencevilkår, end tilfældet er i dag. Derfor er det særlig afgørende, at lovudkastets forslag om fair beregning af afregningspriser under godkendelsesmodellen efterleves.

Læs Dansk Erhvervs høringssvar her

 

Kontakt os