Gemt

Ny rapport konkluderer: Værdikædesamarbejde er nøglen til substitution og cirkulær økonomi

18. marts 2021

En ny rapport fra Center for Cirkulær Kemi har undersøgt, hvordan man gennem værdikædesamarbejde kan sikre substitution og cirkulær økonomi. GEAR-projektet, som er udviklet af blandt andre Dansk Erhverv, indgår som en central del af rapporten.

Center for Cirkulær Kemi, der ligger under Miljøstyrelsen, har udsendt en ny rapporten med titlen Værdikædesamarbejde som vej til substitution og cirkulær økonomi - Viden, inspiration og tips. Rapporten indeholder fire konkrete eksempler på, hvordan samarbejde i værdikæden kan understøtte cirkulær økonomi og substituere skadelige kemiske stoffer.

Gear-projektet viser vejen for cirkulær kemi
De fire konkrete eksempler, på hvordan værdikædesamarbejde baner vejen for cirkulær økonomi og substitution, er Scandi Bygs brug af miljømærker som dialog-værktøj i værdikæden, udviklingen af Plastindustriens Designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballage, Partnerskab for Cirkulære Fødevarebakkers test af hvordan kødbakker kan genanvendes til nye kødbakker samt GEAR-projektet (Generering og anvendelse af sekundære kemiske ressourcer), der har afdækket muligheden for at genanvende proceskemikalier fra medicinalindustrien i andre værdikæder.

Rapporten kan læses her: Værdikædesamarbejde som vej til substitution og cirkulær økonomi (cirkulaerkemi.dk)

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil