Gemt
Presse og Nyheder

Ny skatteminister vil bekæmpe unfair konkurrence ved e-handel

Skatteminister Morten Bødskov vil sætte hårdt ind mod udenlandske netbutikkers lette muligheder for at snyde med moms og told. En ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret viser, at det er let for udenlandske netbutikker at snyde med moms og told, når der e-handles over grænserne. Det skader virksomheder og statskasser i lande med høj moms.

Nyhed

Dansk Erhverv| Handel - 22. august 2019

Mange danske virksomheder kæmper hver dag en ulige kamp med udenlandske netbutikker og platforme, der sælger til danske forbrugere, uden at der betales korrekt moms eller told.

Revisionsretten konkluderer, at det stort set er frivilligt for de erhvervsdrivende udenfor EU, om de har lyst til at lade sig momsregistrere og betale moms eller helt undlade. Den afslører også, at de systemer EU-landene har til at lave momskontrol, når europæiske virksomheder e-handler over grænserne, heller ikke er effektive.

Manglende fokus på momssnyd og e-handel i EU
Beretningen viser, at der er et meget lille fokus på problemstillingen, og at hverken EU eller medlemslandene er i stand til at give et kvalificeret bud på omfanget af snyd. Det fremgår også, at EU på toldområdet ikke har nogen gældende aftale om samarbejde med tredjelande på e-handelsområdet på nær med Norge. Uden en udveksling af oplysninger har toldmyndighederne ikke kendskab til de transaktioner, der ikke angives moms for.

Det inviterer til snyd, når der ikke er effektive systemer til at sikre, at der bliver betalt den korrekte moms og told. Det koster danske arbejdspladser i detailhandlen og indtægter til statskassen.

9 ud af 10 pakker under momsbagatelgrænsen
Dansk Erhverv har længe arbejdet for at sætte politisk fokus på de unfair konkurrenceforhold og foreslået, at Danmark fulgte Sverige og fjernede momsbagatelgrænsen på de 80 kroner. Da Toldstyrelsen tidligere på året offentliggjorte resultatet af de første kontroller af pakker fra Kina viste den, at ni ud af ti internetpakker fra Kina havde en værdi under den nuværende bagatelgrænse på 80 kr. og derfor slap for at betale moms. I flere tilfælde ved bevidst at fejlangive pakkens værdi.

I 2018 ankom knap 16 mio. pakker – eller mere end 43.000 pakker hver eneste dag – fra Kina. Det er altså et stort antal varer, der sælges uden der betales moms. Danske butikker skal betale moms fra første krone og udsættes for unfair konkurrence.

Momsbagatelgrænsen afskaffes fra 2021 som følge af en EU-skattepakke, men Dansk Erhverv ser gerne, at dette sker hurtigere og at skatteministeren rejser sagen for sine kolleger i EU. Problemets omfang kræver gennemgribende kontroller og samarbejde på tværs af de europæiske lande, hvis snyd med værdifastsættelsen skal kommes til livs.

Ny minister vil sætte hårdt ind
Politisk har der hidtil ikke været flertal for at gøre noget ved problemet. Dansk Erhverv har været i løbende dialog med den tidligere skatteminister for at få styrket kontrollen og få fjernet momsbagatelgrænsen nu. Det sidste blev desværre afvist med henvisning til de kommende EU-regler, samt at det ville blive dyrere for forbrugerne.

I forbindelse med offentliggørelsen af Revisionsrettens beretning varslede den nytiltrådte skatteminister Morten Bødskov en ny kurs, idet han udtalte til Børsen: ”Vi skal sætte hårdt ind mod momssvindlerne. I regeringen ønsker vi at styrke skattekontrollen i Danmark markant. Samtidig skal revisionsberetningen drøftes i EU for at vurdere, om der skal gøre endnu mere på det område.”

Dansk Erhverv glæder sig over, at også skatteordførerne fra Radikale Venstre og Enhedslisten udtaler til Børsen, at de bakker op om en hård kurs, ligesom EU-parlamentsmedlemmerne Morten Løkkegaard fra Venstre og Pernille Weiss fra Konservative. Tidligere har SF og Dansk Folkepartis René Christensen også arbejdet for at styrke kontrollen.

Dansk Erhverv er glade for de nye signaler og for, at der nu tegner sig et politisk flertal for at bekæmpe momssnyd ved grænseoverskridende e-handel.
Hvis vi i fremtidig vil have sunde danske virksomheder, er det afgørende, at der sikres lige og fair konkurrencevilkår.

Læs  Revisionsrettens rapport

Læs Børsens artikel her: Vi skal sætte hårdt ind mod momssvindlerne
(kræver adgang til borsen.dk).

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.