Gemt
Presse og Nyheder

Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven

Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort en ny vejledning om forskelsbehandlingsloven. Vejledningen erstatter ministeriets tidligere vejledning fra 2005.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 7. FEBRUAR 2019

Ikke juridisk bindende
Vejledningen er ikke juridisk bindende, men orienterer om forskelsbehandlingslovens indhold, baggrund og hidtidig praksis.

Vejledningen indeholder som udgangspunkt retspraksis frem til 1. maj 2016 og omfatter relevante afgørelser fra både danske domstole og EU-Domstolen. Der er imidlertid ikke tale om en udtømmende gennemgang af alle sager om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Virksomheder skal desuden være opmærksomme på, at sagerne kan være anket til eller afgjort ved en højere instans.

Nærmere rådgivning
For nærmere uddybning eller rådgivning i forbindelse med sager om forskelsbehandling, opfordres medlemsvirksomheder til at kontakte Dansk Erhverv.

Hent vejledningen. 

 

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.