Gemt
Presse og Nyheder

Nye EU-momsregler er godt nyt for e-handelsvirksomheder

EU-landene har lige vedtaget nye e-handelsmomsregler, der vil mindske byrderne for virksomhederne og skabe mere lige konkurrencevilkår. Meget tilfredsstillende, mener Dansk Erhverv.

Nyhed

Så er der godt nyt for danske virksomheder, når det gælder salg til forbrugere i andre EU-lande. EU-landene har nemlig vedtaget flere af EU-Kommissionens forslag om nye momsregler, der mindsker virksomhedernes administrative byrder mærkbart, øger momsprovenuet i medlemslandene og mindsker den omfattende svindel med moms.
Forslaget er en imødekommelse af Dansk Erhverv, og vi glæder os over at reglerne vil gavne e-handelsvirksomhederne, selvom det er ærgerligt, at de først får virkning fra 2021.

Momsen er et af de elementer, der i dag gør det unødigt besværligt at handle med kunder i andre EU-lande. Med de nye regler bliver det at handle på tværs af EU meget nemmere.

Mere lige konkurrencevilkår ved salg indenfor EU
Der er blandt andet opnået enighed om, at det er momssatsen i kundens og ikke leverandørens land, der er gældende ved salg til kunder i andre EU-lande, hvis deres samlede eksport til andre EU-lande overstiger 10.000 euro. Dansk Erhverv havde helst set, der slet ikke var nogen bagatelgrænse, men det er en imødekommelse af os, at grænsen er blevet så lav.

Det vil være en fordel for virksomheder i højmomslande som Danmark, der ellers i mange år har mistet markedsandele til lavmomslande indenfor EU.

Platforme skal fremover opkræve moms
Derudover har Rådet som en nyskabelse vedtaget, at onlineplatforme, der sælger varer til europæiske forbrugere, fremover bliver forpligtede til at opkræve moms af disse varesalg. Som det er i dag, er der ulige konkurrencevilkår mellem EU-virksomheder og ikke-EU-virksomheder, da varerne typisk i dag importeres momsfrit til EU, inden de videresælges til EU-forbrugere.

Slut med momsfri varer fra ikke-EU-lande
En anden vigtig del af de kommende nye regler er, at den særlige momsfritagelse, der findes på import af varer fra ikke-EU-lande med en værdi under 80 kroner, nu ophæves. Samme varehandler er fuldt ud momspligtige, når varerne handles inden for EU’s grænser.

Vi har set at flere netbutikker fra Asien har udnyttet dette nogen gange ved - i strid med sandheden - at angive, at varens værdi lå under 80 kroner. Det er derfor meget positivt, at den urimelige fordel for virksomheder udenfor EU nu fjernes.

Udvidelse af one-stop-shoppen
Desuden vil den eksisterende one-stop-shop for moms udvides til også at gælde salg af varer til forbrugere i andre EU-lande fremfor kun visse ydelser, som det er tilfældet er i dag.

Dette kommer til at betyde, at en dansk virksomhed, der sælger varer til forbrugere i andre EU-lande fremadrettet vil kunne nøjes med at lade sig momsregistrere i Danmark og dermed undgå momsregistreringer i samtlige de EU-lande, som virksomheden har kunder i.

Kontakt os

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.