Gemt
Presse og Nyheder

Nye og højere AES-takster for 2019 har betydning for dig som arbejdsgiver

Hvert år fastsættes nye takster for Arbejdsmarkedets erhvervssikring og Ankestyrelsens takster for administration for sagsbehandling af arbejdsskadesager for det kommende år. Taksterne har betydning for dig som arbejdsgiver.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 22. NOVEMBER 2018

Hvert år fastsætter bestyrelsen for Arbejdsmarkedets erhvervssikring nye takster for Arbejdsmarkedets erhvervssikring og Ankestyrelsens takster for administration for sagsbehandling af arbejdsskadesager for det kommende år. 

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på de nye og højere takster, da de påvirker det samlede AES-bidrag, som du betaler afhængig af din virksomheds branchekode.

Din lovpligtige arbejdsskadeforsikring risikerer derfor også at stige, da dit forsikringsselskab skal betale højere takster til Arbejdsmarkedets erhvervssikring for hver ulykkessag, der behandles.

Taksterne er sat til at stige for alle sagstyper. Administration af ulykkessager vil stige 14,5 pct. fra 7.880 kr. til 9.180 kr. mens taksten for administration af erhvervssygdomssager vil stige 10,5 pct. fra 5.160 kr. til 5.800 kr.

Årsagerne til stigningen skyldes, ud over pris- og lønreguleringen, især udgifter som følge af udligning mellem den opkrævede takst i anmeldeåret og den endelige takst i afgørelsesåret. Der er her ekstraordinære udgifter som følge af afviklingen af en lang række gamle sager i 2018.

Dertil har produktiviteten i sagsafviklingen ikke udviklet sig positivt, sådan som det ellers er forudsat, og endelig har bestyrelsen prioriteret, at der også i 2019 bidrages til finansiering af et nyt tidssvarende sagsbehandlingssystem.

Dansk Erhverv mener
Det er rigtig ærgerligt, at AES administrationen endnu ikke har godt styr på sagsafviklingen, så der igen er behov for markante stigninger i de i forvejen høje takster. Dansk Erhverv vil derfor fortsat have fokus på, at AES selvfølgelig arbejder for at opnå en effektiv og stabil drift, for på sigt – som det er og var planen – nemlig at opnå stabile takster på et lavere niveau.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.