Gemt

Nye regler for udgangsstoffer til eksplosivstoffer

10. februar 2021

Fra den 1. februar er nye regler om udgangsstoffer til eksplosivstoffer trådt i kraft. Alle der handler med kemikalier og kemikalieholdige produkter, herunder butikker, kan i princippet være omfattet af reglerne – også den endelige forbruger.

En lang række udgangsstoffer må kun sælges til personer, der skal bruge stofferne i forbindelse med deres erhverv eller til privatpersoner, der har fået licens til dette af politiet. Baggrunden er, at stofferne vil kunne indgå i ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer. Reglerne på området findes i en EU-forordning om udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som blev vedtaget 20. juni 2019 og skal efterleves i EU-landene fra 1. februar 2021. Dette krav indføres i stedet for det nuværende krav om mærkning af produkter, der er omfattet af tilladelse til privatpersoner, og som derfor udgår. Sikkerhedsstyrelsen vil føre kontrol med, at reglerne overholdes, både online og hos fysiske forhandlere.

Alle kunder er omfattet af reglerne
Sikkerhedsstyrelsen har gjort det klart, at alle der handler og køber kemikalier og produkter med kemikalier (også butikker) i princippet er omfattet af reglerne, også den endelige forbruger. Sikkerhedsstyrelsen vurderer dog, at et mistænkeligt indkøb ofte vil være et, hvor kunden køber større mængder ”rene” udgangsstoffer, og det er ikke deres opfattelse, at sådanne stoffer bliver forhandlet i detail.

Det sælgende selskab skal vurdere kundens legitimitet og have grund til at anvende det pågældende produkt i forbindelse med dets aktiviteter. Hovedreglen er, at dette skal gøres for hver transaktion, men der er mulighed for kun at gøre dette årligt, for kunder der har været vurderet og hvor købet til svarer tidligere køb.

Det er ikke Dansk Erhvervs opfattelse at almindelige detailbutikker vil have mange omfattede varer, da et eventuelt mistænksomt indkøb er indrettet til at fremstille våben, hvilket dermed påkræver større mængder rene kemiske råvarer. Listen over hvilke stoffer der er omfattet kan tilgås på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer (sik.dk).

Dialog med Sikkerhedsstyrelsen
Dansk Erhverv er i dialog med Sikkerhedsstyrelsen og detailbranchen for at få afklaret, hvorvidt der er varer i detailhandlen omfattet af reglerne.

Dansk Erhverv er samtidig i gang med at planlægge et dialogbaseret webinar med Sikkerhedsstyrelsen, hvor Sikkerhedsstyrelsen vil forklare reglerne på området. Samtidig vil der blive mulighed for at drøfte de udfordringer, som virksomhederne ser i reglerne. Målet er, at Sikkerhedsstyrelsen udarbejder en målrettet vejledning til virksomhederne, så de kan informere personale om reglerne. Dato for webinaret meldes ud snarest.

Læs her politiets vejledning om reglerne: Vejledning om Information til forhandlere af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil