Gemt
Presse og Nyheder

Nye regler træder i kraft 1. januar 2021

15. december 2020

På årets første dag træder en række nye love og regler i kraft. Nogle af de vigtige for handelsvirksomheder er bl.a. et forbud mod uddeling af gratis bæreposer og registreringspligt for problematisk kemi.

Registreringspligt for problematisk kemi
Fra d. 5. januar 2021 skal din virksomhed sikre sig at registrere vareartikler, der indeholder problematiske kemiske stoffer fra EU's kandidatliste, jf. REACH art. 33, i EU Kemikalieagentur ECHAs nye SCIP-database.

Registreringspligten omhandler oplysningspligt for indhold af særligt problematiske kemikalier, SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) i vareartikler.

Læs mere om registrerings- og oplysningspligten og hvad den betyder for dig: Gemmer din vareartikel på problematisk kemi?

Forbud mod uddeling af gratis bæreposer
Lov om miljøbeskyttelse § 51a og Emballagebekendtgørelsens § 12 fastlægger krav til salgssteder at de skal opkræve en minimumspris på 4 kr. for bæreposer med hank af andet materiale end plastik eller bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer.
Læs her en Q&A, der gør dig klogere på det nye regelsæt: Uddeling af gratis bæreposer forbydes: Sådan bliver reglerne.

Ny bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
Der indføres bl.a. delvis betaling for fødevarekontrol i engrosvirksomheder og et nyt gebyr for tilbud i forbindelse med forhåndsgodkendelse og rekvireret vejledning.
Bekendtgørelsen er ikke offentliggjort endnu, men den nuværende findes her: Retsinformation.

Årlige stigninger i afgiftssatser på emballageloven
Baggrunden for emballageafgiften er, at afgiften som helhed skal medvirke til at nedbringe affaldsmængderne og skabe incitament til at bruge mindre emballage.
Læs mere om de årlige stigninger i afgifter på emballageloven: Årlige stigninger i afgiftssatser på emballageloven.

Kontakt os

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.