Gemt
Presse og Nyheder

Nye tyske regler for emballager – tjek om du er omfattet!

Fra 1. januar trådte en ny tysk emballagelov i kraft. Loven gælder for alle, der markedsfører emballager/produkter i Tyskland og har nye bestemmelser og forpligtelser, som du skal være opmærksom på.

Nyhed

DANSK ERHVERV | E-HANDEL - 9. JANUAR 2019

I Tyskland indføres pr. 1. januar 2019 nye regler for producenters og importørers ansvar for varernes emballager. Et producentansvar betyder, at virksomheder, der bringer varer i emballager på det tyske marked, har et ansvar for emballagen, når den falder som affald, og virksomhederne skal registreres i en ny database. En overtrædelse af lovgivningen kan koste op til 200.000 euro i bøde.

Den nye tyske emballagelov hedder VerpackG, og producenten eller importøren er selv ansvarlig for at registrere sig i den nye LUCID-database. Loven om virksomhedernes registrering håndhæves af en ny myndighed, der hedder Zentrale Stelle.

Den nye tyske lovgivning er indført for at reducere antallet af uregistreret emballage – såkaldte “freeriders”. Tyske markedsinspektioner viser, at op imod 50 procent af al emballage på visse tyske markeder har været uregistreret. Udfordringen med freeriders er, at omkostninger til indsamling og affaldsbehandling af emballagerne så bæres af andre aktører i markedet end de, der reelt har sat emballage på markedet.

EU har netop vedtaget krav om producentansvar for emballager, hvorfor også Danmark står over for en udformning af et producentansvar, der skal virke fra 1. januar 2025. Formålet med et producentansvar er at skabe incitamenter til at øge genanvendelse.

Yderligere oplysninger som baggrund for at vurdere, hvorledes man er omfattet, kan fx ske ved at kontakte VerpackG direkte eller ved kontakt til det tyske handelskammer. I kan læse mere om de nye tyske regler på det tyske handelskammers hjemmeside.

Du kan også kontakte Dansk Erhverv og chefkonsulent Lisbet Hagelund på lih@danskerhverv.dk.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.