Gemt

Nyt midlertidigt EGU-løntilskud

21. januar 2021

I får automatisk et nyt midlertidigt løntilskud fra 1. maj til 31. december 2020 for de elever, som I har indgået nye erhvervsgrunduddannelses praktikaftaler med i samme periode.

EGU-bonus
Som privat arbejdsgiver får I EGU-bonus, når I ansætter en elev i virksomhedspraktik i forbindelse med en erhvervsgrunduddannelse (EGU). I kan få op til 40.000 kr. i bonus pr. elev med erhvervsgrunduddannelse. I skal ikke ansøge om EGU-bonus. Udbetalingen sker automatisk efter hver afsluttet praktikaftaleperiode.

Nyt midlertidigt EGU-løntilskud 
I får automatisk et nyt midlertidigt løntilskud fra 1. maj til 31. december 2020 for de elever, som I har indgået nye EGU-praktikaftaler med i samme periode.

EGU-løntilskud bliver udbetalt til jeres NemKonto, når en praktikperiode er gennemført eller afbrudt. AUB forventer at første udbetaling bliver i marts 2021 med tilbagevirkende kraft.

Hvor meget kan I få?
Satsen for EGU-løntilskud er 333 kr. pr. dag. I får kun løntilskud for de dage i perioden, hvor I også får EGU-bonus. Løntilskuddet bliver ikke medregnet i det maksimale EGU-bonusbeløb på 40.000 kr. pr. erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Hvis FGU-institutionen indberetter ændringer til en EGU-praktikaftale, beregner AUB automatisk EGU-løntilskuddet igen ud fra de nye oplysninger.

Læs mere her: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | Virk

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Marianne Kragh

Chefkonsulent