Gemt
Presse og Nyheder

Nyt midlertidigt løntilskud

23. juli 2020

Fra 1. maj til 31. december 2020 får private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. Det betyder, at I kan få dækket det meste af jeres lønudgifter i resten af 2020. 

Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen. I får: 

  • 75 % af elevlønnen for de elever, som I allerede har ansat.
  • 90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020. 
  • 45 % af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der starter 1. maj 2020 eller derefter. Det er et krav, at I ikke tidligere har haft en kort uddannelsesaftale med samme elev.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at de nye løntilskudsordninger ikke kun indeholder tilskud til nye aftaler, men også til de aftaler, der allerede er indgået eller i gang.

I får kun løntilskud for de perioder, hvor eleven er i praktik. Under skoleophold får I forhøjet lønrefusionssatsen med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler i resten af 2020.

I får automatisk udbetalt løntilskuddet
Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til jeres NemKonto, så I skal ikke søge om det. Børne- og Undervisningsministeriet og AUB arbejder på at få ordningen i gang hurtigst muligt. 

Første gang I får løntilskuddet er forventelig i september 2020. Her vil I få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.

Sådan beregner AUB løntilskuddet
Når AUB beregner jeres løntilskud, ser de på, hvilke elever I har og den løn, I har indberettet for eleven til Skattestyrelsens eIndkomst-register. I kan dog ikke få løntilskud for elever, hvis I modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i samme periode.

Løntilskuddet er midlertidigt og gælder fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Alle virksomheder i den private sektor er omfattet af ordningen. 

Særligt om voksenlærlinge

  • Voksenlærlinge vil have ret til tilskud fra trepartsaftalens ordning – og have mulighed for samtidig at modtage voksenlærlingetilskuddet.

Spørgsmål og svar til ordningen

Andre tiltag

I resten af 2020 vil AUB-bidraget sættes ned – mere om dette senere. 

Du kan læse mere i dette Brief fra Dansk Erhverv: Ny trepartsaftale holder hånden under praktikplader og styrker virksomhedernes økonomi. 

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.