Gemt
Presse og Nyheder

OECD med prognose opjustering - men frygter enormt tilbageslag ved en anden smittebølge

Onsdag har OECD offentliggjort en dugfrisk prognose for Danmark og resten af verdensøkonomien frem til og med 2021. Det er en prognose, der både byder på gode og dårlige nyheder.

Nyhed

16. september 2020

Onsdag har OECD offentliggjort en dugfrisk prognose for Danmark og resten af verdensøkonomien frem til og med 2021. Det er en prognose, der både byder på gode og dårlige nyheder.

Den gode nyhed er, at OECD over en bred kam har opjusteret deres forventninger til BNP-væksten i år i forhold til deres kun tre måneder gamle juni-prognose. Konkret er forventningerne til BNP-væksten for verdensøkonomien blevet opjusteret fra -6% til nu -4,5%. Det er særligt forventningerne til BNP-væksten i Kina, USA, euroområdet der er blevet opjusteret. I 2021 forventer OECD en fremgang på 5,0%, hvilket stort set er på niveau med OECD’s seneste prognose fra juni.

Rækken af opjusteringer fra OECD afspejler, at vi generelt har set en overraskende fornuftig økonomisk genopretning i store dele af den globale økonomi hen over sommeren. Det hænger i høj grad sammen med, at det lavere smittetryk hen over sommeren har muliggjort en løbende genåbningen af samfundet i en lang række lande.

Selv om vækstudsigterne ikke er helt så dystre som tidligere, så forventer OECD fortsat kun en gradvis og usikker genopretning. OECD forventer således at flere af de største økonomier ved udgangen af 2021 vil have tabt hvad der svarer til 4-5 års fremgang indkomstvækst pr. indbygger. Det er et voldsomt tilbageslag, der ikke før er set i fredstid.

Betydelig risiko
Det leder os desværre hen til dagens dårlige nyhed fra OECD. Som følge af den seneste betydelige stigning i smittetallene i særligt Europa, så ser OECD en tydelig nedadrettet risiko til deres prognose. Hvis en anden smittebølge rammer, så vil globale BNP kunne blive reduceret med yderligere 2-3 % i år. Det vil i så fald være et økonomiske tilbageslag uden historisk sidestykke, der vil kunne reducere globalt BNP med i alt 7,5% i år. Til sammenligning faldt globalt BNP med 2,9% i 2009, hvor finanskrisen var på sit højeste.

OECD ser dog også potentiale for en positiv overraskelse, hvis smitten hurtig inddæmmes og tilliden hurtig genetableres hos virksomheder og forbrugere. I et sådan positivt scenarie kan faldet i BNP blive reduceret i særligt 2021. OECD gør det dog meget klart, at de tillægge det negative scenarie den største sandsynlighed i øjeblikket.

Det må siges, at være en kraftig advarsel fra OECD på et tidspunkt, hvor smitten stiger på tværs af det europæiske kontinent. Kommer smitten ikke under kontrol vil det hurtigt kunne udløse et nyt betydeligt økonomisk tilbageslag hen over efteråret og vinteren. Det er meget alvorligt, da krisen dermed både vil blive dybere og mere langvarig.

Den økonomiske politik skal afskærme dansk økonomi fra et nyt globale tilbageslag
Det er derfor også vigtigt, at politikerne herhjemme reagerer hurtigt og effektivt for at afbøde de økonomiske konsekvenser af en truende ny smittebølge. Her på den korte bane er der primært behov for tiltag, der beskytter de virksomheder og leverandører, der rammes direkte af nye restriktioner. Det kan fx ske ved en yderligere kompensation af faste omkostninger. Dertil bør virksomhederne også have bedre mulighed for at modregne tidligere års underskud i selskabsskatten. Det kan konkret ske ved, at fjerne den nuværende beløbsmæssige begrænsning.

Der er også behov for at se på nye tiltag, der understøtter danskernes forbrug yderligere. Det kan helt oplagt ske ved at udbetale de resterende to ugers indefrosne feriepenge. Dertil kan der være behov for at udvide Boligjobordningen til også at inkludere restaurant og hotelbesøg.

 

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.