Gemt
Presse og Nyheder

Offentlig-privat blandt nøglepunkterne i Dansk Erhvervs nye kampagne ”Brug handlekraften, Danmark”

15. september 2020

I den nye kampagne ”Brug handlekraften, Danmark” opfordrer Dansk Erhverv til en stor satsning på mere offentlig-privat samarbejde.


Den 5. september skubbede Dansk Erhverv den nye kampagne ”Brug handlekraften, Danmark” i gang. Kampagnen sætter fokus på, hvordan erhvervslivet spiller en absolut nøglerolle, når det kommer til at bringe løsninger på bordet, der kan styrke og fremtidssikre det danske velfærdssamfund. Vi ønsker, at Danmark bliver verdens bedste land at drive virksomhed i. For kun hvis vi arbejder i en fælles retning som samfund og med et sådant mål for øje, kan vi sikre fortsat velstand og muligheden for som samfund at kunne tilbyde verdens bedste velfærd.

Et af kampagnens fire nøglespor er, at der skal satses målrettet på offentlig-privat samarbejde. Det private er på ingen måde en modsætning for den offentlige sektor, da det private netop kan bidrage til at styrke velfærdstilbuddene og det frie valg for den enkelte borger. Samtidig vil det private også kunne hjælpe den offentlige sektor med at indfri en række vitale mål, som for eksempel klimamålsætningen om 70 procents reduktion af CO2-udledningen. Her vil det private kunne byde ind med de innovative løsninger, som skal bidrage til at hente de konkrete reduktioner i kommuner, regioner og staten. Vi står dermed med en enestående mulighed for at tænke i nye samarbejder, der både udvikler velfærdssamfundet og styrker dansk erhvervslivs rolle på den internationale scene.

Og der er gode konkrete muligheder for at sætte skub i et bedre offentlig-privat samarbejde. Først og fremmest med udsigten til en ny OPS-enhed, som regeringen har bragt ind i sit finanslovsudspil. Derudover bør der også rettes fokus mod regeringens aftale med KL om økonomien for 2021, hvor der lægges op til et samarbejde mellem kommunerne og erhvervslivet om et styrke innovative og fleksible udbud. I Dansk Erhverv har vi længe ønsket, at regeringen og kommunerne blev enige om at satse målrettet på flere fleksible og innovative udbud, hvilket vi også har markeret i forbindelse med høringen om revidering af udbudsloven.

Det er på tide, at vi omsætter de gode intentioner i konkret handling og udnytter, at der både er interesse for at styrke offentlig-privat samarbejde fra både statens og kommunernes side. Derfor vil vi i Dansk Erhverv arbejde hårdt for, at hverken OPS-enheden eller samarbejdet om udbud bliver sovepuder, som ender i velmenende anbefalinger, der ikke opfølges af konkrete politiske initiativer.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.