Gemt
Presse og Nyheder

Offentliggørelse af MUDP-rapport for GEAR - Generering og genanvendelse af sekundære kemiske stoffer

01. oktober 2020

Dansk Erhverv har i samarbejde med brancheforeningen Kemi & Life Science stået i spidsen for et MUDP-projekt om generering og genanvendelse af sekundære kemiske stoffer, der netop er blevet offentliggjort af Miljøstyrelsen. Læs en sammenfatning af rapportens resultater her.


Dansk Erhverv har sammen med Kemi & Life Science, en række medlemsvirksomheder og pharmasektoren arbejdet for at etablere et marked for genanvendt proceskemi.

Projektets udgangspunkt har været at identificere muligheder og barrierer for, at de anvendte, men ikke-forbrugte kemiske stoffers levetid kan forlænges ved at genanvende disse kemiske stoffer af andre brugere (downstream-virksomheder). Resultaterne af arbejdet med cirkulær kemi sammenfattes herunder:

Tekniske resultater

  • I brugte proceskemikalier kan urenheder udgøre barrierer, hvor urenhederne ikke teknisk forhindrer genanvendelse, men heller ikke giver effekter på menneske eller miljø.
  • Rensning er en nøgleovervejelse inden for cirkulær kemi mhp. sikkerhed for både primære og downstream-virksomheder og for risikostyring.
  • Behov for videreudvikling af eksisterende rensemetoder mhp. optimale gevinster for miljø og energiudnyttelse, samt downstream-brugernes kravspecifikationer.
  • Mulighed for at distributørerne kan at løse logistiske problemer, medvirke til udformning af kvalitetskrav, foruden at identificere brugere af cirkulære kemikalier.

Juridiske resultater

  • Cirkulære stoffer, der kan anvendes i andre værdikæder og -led, skal markedsføres under iagttagelse af kemikaliereguleringen, REACH- og CLP-forordningerne.
  • Såfremt cirkulære stoffer defineres som biprodukter, kan de fortsætte med at være reguleret af kemikaliereguleringen, REACH og CLP.
  • Hvor cirkulære stoffer er affald, skal stofferne igennem en renseproces, der sikrer et kvalitetsniveau, hvorpå det bliver End-of-Waste og bliver omfattet af REACH og CLP igen. Den nyttiggørelsesproces, der skal gennemføres, skal være omfattet af REACH-forordningens artikel 2,7, d ’s krav.

Cirkulærer stoffer kan konkurrenceudsætte produktionen af primære tilsvarende stoffer, såfremt:

  • kvaliteten af cirkulære kemiske stoffer matcher kvalitetskravene på de primære stoffer.
  • de er omfattet af samme lovgivningsmæssige krav, som de primære tilsvarende stoffer.
  • det er rentabelt for såvel den primære virksomhed som for downstream-brugere, der omlægger fra et primært kemisk stof til et cirkulært tilsvarende.

Arbejdet er kun lige begyndt
Arbejdet med generering og anvendelse af sekundære kemiske ressourcer er dog kun lige begyndt. Dansk Erhverv og Kemi & Life Science har allerede sat sig i spidsen for en ansøgning om et nyt MUDP-projekt, der bygger videre på GEAR-projektet. Formålet er at udvikle anvendelig teknologi.

Læs hele rapporten her: Generering og anvendelse af sekundære kemiske ressourcer (GEAR).

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.