Gemt
Presse og Nyheder

Offentlig-privat samarbejde skal styrke kernevelfærden

Regeringens økonomiaftale med kommunerne har ambitioner om at sikre bedre velfærd, men bedre velfærd nås ikke alene gennem flere penge, lyder det fra Dansk Erhverv.

Nyhed

pressemeddelelse 6. september 2019

Den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne rummer en velfærdsprioritering, idet der er indsat mulig for at prioritere 2,7 milliarder kroner til imødegå den demografiske udfordring.

”Uanset beløbets størrelse så vil ambitionerne på velfærden ikke kunne løftes, hvis ikke de private velfærdsløsninger bliver inddraget. Det handler for eksempel om samarbejde om lavere sygefravær, øget brug af velfærdsteknologi, et styrket frit valg og ikke mindst mere økonomisk gennemsigtighed, når kommunerne årligt indkøber velfærdsydelser for milliarder. I aftalen ligger netop en ambition om mere gennemsigtighed, og det er en grundforudsætning for, at borgeren får det bedste tilbud. På den baggrund er vi forsigtigt optimistiske,” siger Betina Hagerup, direktør i Dansk Erhverv.

Klar til dialog om konsulenter
Dansk Erhverv advarer desuden om, at det er forfejlet at se en mindre brug af eksterne konsulenter som en vej til at spare penge. For eksterne konsulenter bidrager til udvikling.

”Vi hilser initiativet med en arbejdsgruppe, der skal se på forbruget af konsulenter, velkomment. Vi er mere end klar til at tage en dialog om bedre indkøb af eksterne konsulentydelser. For der er en lang række opgaver, som er bedst lagt i hænderne på konsulenter. For har eksempelvis kommunen ikke selv kompetencerne i huset til for eksempel at løfte en IT-opgave, så kan fravalget af eksterne konsulenter i sidste ende blive en dyr omgang, der kommer til at koste på budgettet og dermed velfærden. Så vejen frem at have fokus på at sikre bedre indkøb af konsulentydelser,” siger Betina Hagerup.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.