Gemt
Presse og Nyheder

Øget trængsel på de danske veje fører til stort samfundsøkonomisk tab

30. september 2020

26 milliarder kroner. Så meget er det årlige samfundsøkonomiske tab opgjort til i Vejdirektoratets seneste rapport. Tallet er alt for højt, mener Dansk Erhverv, der efterlyser investeringer i vejnettet i den kommende grønne investeringsplan.  

Den daglige forsinkelse på de danske veje ligger på 360.000 køretøjstimer per hverdag. Det svarer til cirka 83 millioner tabte køretøjstimer om året og et samfundsøkonomisk tab på hele 26 milliarder kroner.

Det går ud over erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne, som er afhængig af en effektiv og velfungerende vejinfrastruktur, og det rammer også helt almindelige mennesker på vej til og fra arbejde.

Statsvejnettet er rygraden i det danske transportsystem. Det fungerer som bindeled mellem landsdele, godsknudepunkter og større byer. Det bærer næsten halvdelen af den samlede vejtrafik, og for lastbilernes kørsel alene er det mere end 70 procent, der foregår på statsvejnettet.

Det er netop på statsvejnettet, at de største trafikstigninger findes. Fra 2018 til 2019 steg trafikken her med 2 procent. Og hvis man alene ser på trafikken på motorvejene i et længere perspektiv, er trafikken steget med næsten 40 procent siden 2009.


Tabel 1: Kørte kilometer på motorveje, statsveje i alt og kommuneveje, 2009-2019. 
Kilde: Vejdirektoratet, Statsvejnettet 2020.

Den øgede trafikmængde er ikke modsvaret af tilstrækkelige nyanlæg. Det fører til øget trængsel og forsinkelser. En række motorvejsstrækninger er hårdt ramte, blandt andet Motorring 3, Fynske Motorvej på Vestfyn og Østjyske Motorvej mellem Vejle og Randers, hvor sidstnævnte tegner sig for den største procentmæssige stigning i forsinkelsen med cirka 30 procent fra 2016 til 2018.

Dansk Erhverv mener, at der i en ny, langsigtet grøn investeringsplan bør tilføres betydelige ressourcer til investeringer i udbygning af det danske vejnet. Strækningen på E45 mellem Vejle og Randers er et af de mest presserende projekter, og hvis den ikke bliver udvidet til tre spor i hver retning på hele strækningen snarest muligt, vil det være en klods om benet på mobiliteten, væksten og dermed i sidste ende jobskabelsen i Danmark.

Investeringer i motorvejsnettet betaler sig. Vejdirektoratets rapport viser for eksempel, at forsinkelsen på Køge Bugt Motorvejen er reduceret med 30 procent fra 2016 til 2018 som følge af, at udvidelsen Køge og Greve S blev taget i brug i 2017. Det er både godt for fremkommeligheden og CO2-udledningen, at folk spilder mindre tid på vejene.

I takt med at den grønne omstilling af vejtransporten accelereres i de kommende år og de negative eksternaliteter nedbringes, bør investeringer i veje ikke ses som en forhindring i at opnå de ambitiøse klimamål. Investeringer i veje er nødvendige og helt afgørende for en høj vækst og mobilitet i det danske samfund, der er grundlaget for, at vi har råd til at have den grønne førertrøje på.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.