Gemt
Presse og Nyheder

Overgang til sommertid – måske for sidste gang

Natten mellem lørdag den 30. og søndag den 31. marts 2019 skal uret stilles en time frem. Læs mere om, hvad det har af betydning for dine medarbejdere, som skal arbejde på dette tidspunkt, og om EU-Kommissionens seneste forslag til direktiv om ophør af skift mellem sommer- og vintertid.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 13. MARTS 2019

Indenfor DA/FH-området
Ved overgangen til sommertid vil arbejdstiden blive en time kortere. Medarbejderen skal dog have løn for sin normale arbejdstid, selvom arbejdstiden bliver afkortet med en time.

Det følger af en aftale indgået mellem DA og FH (tidligere LO) og gælder for alle virksomheder, der er organiseret under DA og dermed også alle medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Udenfor DA/FH-området
Udenfor DA/FH-området gælder aftalen ikke, og medarbejderne skal her som udgangspunkt alene aflønnes for den faktiske arbejdstid og derfor en time mindre.

Måske er det snart slut med sommer- og vintertid?
Sommertid blev for første gange indført i et europæisk land i 1916, hvor Østrig og Tyskland gjorde det med henblik på at spare energi og olie under krigen. Mange lande, herunder Danmark, fulgte kort tid efter trop.

Gennem årene blev det reguleret på EU-niveau, at overgangen til vintertiden altid skal ske den sidste søndag i oktober og varer frem til den sidste søndag i marts.

Det har i løbet af de seneste år været meget omdiskuteret, hvorvidt man skal fortsætte med de to årlige skift mellem sommer- og vintertid. Rusland har eksempelvis for nogle år siden besluttet at fortsætte med sommertid, men skiftede dog permanent i 2014 tilbage til normaltid.

I september 2018 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til et direktiv om ophør af skift mellem sommer- og vintertid. Kommissionen begrunder bl.a. forslaget med, at det vil fjerne de administrative byrder, øgede omkostninger for handel på tværs af grænser og øgede transportulykker, som skiftet mellem zonetiderne medfører.

Dansk Erhverv vurderer
EU-Kommissionen har i det første udkast til forslaget lagt op til at gøre det valgfrit for medlemslandene at vælge, hvilken zonetid de vil benytte. Dansk Erhverv har i et høringssvar bemærket, at man dermed risikerer at skabe et EU, der permanent er opdelt i forskellige zonetider, hvilket alt andet lige også er administrativt byrdefuldt.

Såfremt direktivet vedtages, vil det betyde, at medlemslandene ikke skal skifte til vintertid, når vi kommer til oktober, som vi ellers er vant til.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.