Gemt

Overvejer I efteruddannelse?

21. januar 2021

Deltag i Dansk Erhvervs lynkurser om butiksoverenskomstens- og funktionæroverenskomstens kompetencefond, og hør om mulighederne for støtte til videre- og efteruddannelse.

Informationskampagne om tilskud fra fonde til efter-og videreuddannelse
Dansk Erhverv, HK privat og HK Handel er enige om, at fremtidens arbejdsmarked kræver løbende efter- og videreuddannelse hos medarbejderne. Tillæring af nye kompetencer skal ske igennem hele arbejdslivet.

Dansk Erhverv, HK privat og HK Handel har desværre kunne konstatere, at mange af de bidragsydende virksomheder og deres medarbejdere ikke benytter kompetencefondens støttemuligheder. Derfor har parterne iværksat en informationskampagne, der skal øge kendskabet til fondene og mulighederne for tilskud til efter- og videreuddannelse. Formålet er, at midlerne i fonden kommer virksomheder og medarbejdere til gavn.

Dansk Erhverv tilbyder fire webinarer om mulighederne i kompetencefondene i første halvår 2021. Udover lynkurserne har vi lavet en række videoer. Endeligt tilbyder vi at holde et møde med jer virtuelt, hvor vi gennemgår jeres muligheder for at søge fonden om midler.

Se videoerne:

Hvad er en kompetencefond?
Funktionæroverenskomstens kompetencefond og butiksoverenskomstens kompetencefond har til formål, at fremme efter- og videreuddannelse i de virksomheder, der er omfattet af nedenstående overenskomst mellem Dansk Erhverv, HK privat og HK Handel.

Virksomheder, som har tiltrådt Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service mellem Dansk Erhverv, HK privat og HK Handel, indbetaler til Funktionæroverenskomstens Kompetencefond for Handel, Viden og Service. Virksomheder, der har tiltrådt butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK Handel, indbetaler til butiksoverenskomstens kompetencefond.

Fonden giver støtte til omkostninger i forbindelse med kurser. På vores lynkurser kommer vi blandt andet ind på, hvilke muligheder I har for at få tilskud fra fonden, herunder dækning af deltagerbetaling på kurser, refusion af løntabsudgifter og andre udgifter som transport og logi.

Datoer for lynkurser

  • Lynkurser afholdes for butiksoverenskomstens kompetencefond den 19. marts 2021 kl. 13.00 - 14.30 og 19. maj 2021 kl. 13.00 - 14.30.
  • Lynkurser afholdes for funktionæroverenskomsten den 4. marts 2021 kl. 10.00 - 11.30 og 4. maj 2021 kl. 10.00 - 11.30.

Du kan tilmelde dig til kurserne her: Kurser og events (danskerhverv.dk)

Virksomheder med funktionæroverenskomsten er velkommen til at deltage på butiksoverenskomsten. Ligesom virksomheder med butiksoverenskomsten er velkommen til at deltage på webinarer vedrørende funktionæroverenskomsten.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Trine Mølhart Mønster

Uddannelseskonsulent
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Rikke Alberte Scheel Sinding

Uddannelseskonsulent