Gemt

På tide at prioritere vejinvesteringer

Over 9/10 af persontransporten sker som vejtransport. Alligevel har investeringer i vej udgjort under en tredjedel, hvis man ser på de seneste 10 år, eller de seneste 20 år. Efter Dansk Erhvervs opfattelse er det vigtigt, at man prioritere udbygning af vejnettet højere i en kommende infrastrukturel planlægningsperiode.

Nyhed

18. På tide at prioritere vejinvesteringer

pdf

Download

Analyse nr. 18|2019 - 26. februar

Set over tid har investeringer i vej fyldt væsentligt mindre end man måske kunne have forventet i lyset af, at langt størstedelen af persontransporten sker via vej. Som vist i figur 1 nedenforer er der væsentlige udsving over tid, således at en del handler om hvilken tidsperiode, man måler på. Men ser vi på de seneste 10 år, har jernbane eksempelvis tegnet sig for ca. 8 pct. af persontransporten, men 30 pct. af investeringerne – og de seneste 5 år over en tredjedel.

Det afspejler blandt andet nogle politiske prioriterer. Og når vi har bygget infrastrukturen op om at tusinder pendler eller på anden vis lader sig transportere i tog, skal denne infrastruktur naturligvis også fungere.

Men realiteten i infrastrukturpolitik er dog, at man må prioritere imellem mange samfundsgavnlige projekter. Efter at der er lagt temmelig meget tyngde i jernbaneinvesteringer de senere årtier, er det efter Dansk Erhvervs opfattelse vigtigt og på tide, at man prioriterer udbygningen af vejnettet højere i en kommende infrastrukturel planlægningsperiode. 

Kontakt os

Handel

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil