Gemt
Presse og Nyheder

Pænt fald i ledigheden hjulpet på vej af reformer og mange jobåbninger

Masser af nyopslåede ledige stillinger og en stigende beskæftigelse er en del af forklaringen på dagens positive fald i antallet af ledige. Fra oktober til november faldt antallet af bruttoledige med 2.200 fra 116.700 til 114.500.

Nyhed

”Med 19.166 nyopslåede stillinger i september måned i Jobnet og 190 stillingskategorier, der er udpeget som mangelområder som pejlemærker for virksomhedernes appetit på nye medarbejdere, så bør ledigheden falde betydeligt hurtigere, end vi har set de foregående måneder. Derfor er dagens tal for Danmarks Statistik en god nyhed,” siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Flere ledige i job falder som regn på et meget tørt sted
Virksomheder i hele landet oplever rekrutteringsudfordringer helt tæt på, når de forsøger at rekruttere nye medarbejdere.

”Rekrutteringsudfordringerne opstår uanset om behovet gælder medarbejdere til opgaver, der kan varetages af ufaglærte, faglærte eller højtuddannet arbejdskraft på tværs af 190 forskellige jobtitler, der er udpeget som mangelområder. Hver femte af de virksomheder, der i foråret 2017 havde behov for nye medarbejdere rekrutterede forgæves. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Herunder er andelen af virksomheder, der begrænses af mangel på arbejdskraft i serviceerhvervene vokset med 25% det seneste år. Uagtet dagens gode nyhed, er der derfor fortsat brug for reformer, der kan øge udbuddet af arbejdskraft” siger Peter Halkjær.

Fokus på indenlandske reserver i den erhvervsaktive alder
Peter Halkjær peger på, at der i øjeblikket er vanskelige betingelser politisk i forhold til at samle opbakning til at afhjælpe virksomhedernes behov for flere hænder via en højere pensionsalder og øget adgang til flere medarbejdere fra landene omkring os. Det skærper opmærksomheden omkring, hvordan vi får flere danske ledige i job.

”Et forhøjet jobfradrag kan motivere flere ledige til hurtigere at søge job. Det kan være en af de løsninger, som er på vej med Jobreform II. Der gemmer sig også et stort værdifuldt potentiale af arbejdskraft i den godt 100.000 personernes store gruppe af aktivitetsparate ledige, et skyggetal, som der, modsat gruppen af jobparate ledige, er al for lidt opmærksomhed omkring. Den aktive beskæftigelsesindsats, som er løftestang for denne gruppe af ledige, skal ikke bare trimmes, men trimmes klogt, så den understøtter en målsætning om at få flere ledige hurtigere i job. Regeringens udspil til en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats imødekommer dette et stykke henad vejen, men vi efterlyser et konkret udspil til, hvordan sanktionsreglerne kan skærpes overfor ledige, der ikke står til rådighed,” siger Peter Halkjær.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.