Gemt

Personalepolitikker i 2019

Personalepolitikker kan være med til at sætte rammer for ledelsesarbejdet, sikre at ledere på tværs af organisationen følger de samme spilleregler og medvirke til at afstemme forventninger mellem ledere og medarbejdere i de danske virksomheder. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at de mest almindelige personalepolitikker handler om alkohol, rygning og sygefravær. Derimod har mindre end 20 pct. af de danske virksomheder politikker om stress, mobning og chikane, seniorer og håndtering af sorg.

Nyhed

Personalepolitikker i 2019

pdf

Download

ANALYSE NR. 29 | 2020 - APRIL

Personalepolitikker kan være med til at sætte rammer for ledelsesarbejdet, sikre at ledere på tværs af organisationen følger de samme spilleregler og medvirke til at afstemme forventninger mellem ledere og medarbejdere i de danske virksomheder. Personalepolitikker er ikke en erstatning for den daglige ledelse, men kan medvirke til at tydeliggøre målsætninger, rammer og regler på arbejdspladsen. Hvis virksomhederne ikke ønsker en formelt nedskrevet politik, kan de også vælge en kortere omtale af den i personalehåndbogen. Fire ud af fem af Dansk Erhvervs medlemmer har formulerede personalepolitikker, som er nedskrevet eller omtalt i personalehåndbogen. Personalehåndbogen kan være et centralt sted at samle politikker og retningslinjer i en virksomhed, som sikrer, at alle medarbejdere er bekendt med regler og rammer.

Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at de mest almindelige personalepolitikker handler om alkohol, rygning og sygefravær. Derimod har mindre end 20 pct. af de danske virksomheder politikker om stress, mobning og chikane, seniorer og håndtering af sorg. Personalepolitikker bør bidrage til en bedre forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere i virksomhederne. Desværre angiver færre end hver anden medarbejder, som har nedskrevne politikker på deres arbejdsplads, at de generelt bidrager til en bedre forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere. Der er derfor et uforløst potentiale i de danske virksomheder, når det handler om at blive endnu bedre til at bruge personalepolitikkerne til at afstemme forventninger mellem virksomhed og medarbejder.

Kontakt os

HR & Ledelse

Tina Buch Olsson

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker