Gemt

Pigerne er bedst til matematik i gymnasiet

I den offentlige debat fremstilles det ofte som om, at sprog er noget for piger, mens matematik er noget for drenge. Denne analyse viser, at det langt hen ad vejen er en myte. Matematik på de gymnasiale uddannelser er i høj grad en styrkeposition for pigerne.

Nyhed

22. Pigerne er bedst til matematik i gymnasiet

pdf

Download

Analyse nr. 22|2019 - 26. marts

Generelt får pigerne bedre karakterer i uddannelsessystemet end drengene. Men i grundskolen skiller matematik sig ud ved, at kønnene klarer sig stort set lige godt – endda med en lille fordel til drengene. Helt anderledes ser det ud, når vi ser på karaktererne på tværs af de gymnasiale uddannelser. Mens forskellene mellem kønnene i dansk er en smule mindre i gymnasiet end i grundskolen, så ser det helt anderledes ud for matematik. Pigerne klarer sig bedst i matematik på tværs af studieretninger, niveau og mundtlige og skriftlige karakterer afgivet som både års- og prøvekarakterer – med ganske få undtagelser.

I analysen ser vi på grundskolekarakterer fra 2014 – 2018. Dette har vi gjort for at se på et bredt udsnit af de elever, der senere er startet i gymnasiet og har fået karakterer i 2018. Da det langt fra er alle unge, der starter på en gymnasial uddannelse, kan man ikke direkte konkludere, at drengene fx bliver forholdsmæssigt dårligere i matematik: Der kan potentielt være mange gode matematikere, der har valgt en erhvervsuddannelse i stedet. Analysen skal derfor tolkes sådan, at mens kønsforskellen i dansk er mindre i drengenes favør på de gymnasiale uddannelser, så stiger den i matematik i pigernes favør.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil