Gemt

Pjækkeri på danske arbejdspladser

Alle danskere har ret til fravær fra arbejdet, hvis man er syg. Desværre viser nye tal fra Dansk Erhverv, at hver ottende dansker på arbejdsmarkedet har taget en sygedag inden for de seneste 12 måneder, selvom de ikke var syge. Samtidig angiver 28 pct. af danskerne, at de kender nogle i deres omgangskreds, som har taget en sygedag uden at være syg.

Nyhed

Pjækkeri på danske arbejdspladser

pdf

Download

Analyse nr. 5 | 2020 januar

Alle danskere har ret til fravær fra arbejdet, hvis man er syg. Desværre viser nye tal fra Dansk Erhverv, at hver ottende dansker på arbejdsmarkedet har taget en sygedag inden for de seneste 12 måneder, selvom de ikke var syge. Samtidig angiver 28 pct. af danskerne, at de kender nogle i deres omgangskreds, som har taget en sygedag uden at være syg.

Pjækkedage kan have store konsekvenser for den enkelte virksomhed og for medarbejderen selv. Virksomhederne må leve med, at medarbejderens opgaver enten ikke bliver løst, eller at øvrige kollegaer skal løbe hurtigere for at nå de opgaver, som den pjækkende medarbejder har efterladt. Det kan bidrage til en dårlig stemning på arbejdspladsen. Pjæk er dog heller ikke hensigtsmæssigt for den, der pjækker. Der er ofte en årsag til pjæk, hvilket kan være uoverskueligt arbejdspres eller at der er noget på arbejdspladsen, man påvirkes negativt af. I disse tilfælde er det bedre for både medarbejderen og virksomheden, at medarbejderen går i dialog med ledelsen, som dermed har en mulighed for at hjælpe med forandring til det bedre.

Andelen af danskerne på arbejdsmarkedet, som pjækker, er faldet en smule siden 2016, hvor tallet var 14 pct. Faldet er dog ikke statistisk signifikant, hvorfor andelen overordnet må siges at være nogenlunde uændret. Der er altså stadig en betydelig del af danskerne, som tager en pjækkedag fra arbejde i ny og næ.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
HR & Ledelse

Tina Buch Olsson

Chefkonsulent
Medarbejderprofil