Gemt
Presse og Nyheder

Politisk handlekraft skal sikre mere offentlig-privat samarbejde

15. september 2020

Færre hjemtagninger og bedre offentlig-privat samarbejde var dagsordenen, da Dansk Erhvervs OPS-udvalg mødtes den 9. september på Børsen.


Efterårssæsonen er over os, og det var derfor blevet tid til årets andet OPS-udvalgsmøde, da Dansk Erhverv slog dørene op til komitésalen den 9. september. Mødet blev naturligvis holdt efter myndighedernes retningslinjer, med afstand og mulighed for digital deltagelse fra blandt andet oplægsholderne.

Øverst på dagsordenen var den verserende debat om hjemtagninger, som vi også løbende har blændet op for i OPS-nyt. Flere af Dansk Erhvervs medlemmer oplever stadig større udfordringer med, at enten kommuner eller regioner vælger at hjemtage opgaver. Som oftest foregår hjemtagninger på ganske usikre økonomiske og kvalitative grundlag, og i flere tilfælde sker de også efter sen politisk behandling og begrænset debat.

Stigende interesse for hjemtagning må bremses
På mødet blev udvalget præsenteret for de seneste tendenser omkring hjemtagning, der blandt andet har budt på flere eksempler på plejeområdet, hvor kommuner har udvist stor interesse for at hjemtage enten plejecentre eller hjemmeplejen. I visse tilfælde er det ført til hjemtagninger på tvivlsomme økonomiske grundlag, som i visse tilfælde er blevet finansieret løbende gennem tillægsbevillinger. En lignende konkurrenceforvridning ses også hos andre kommuner i udbud af hjemmepleje, hvor priserne skubbes kunstigt ned på så lavt et niveau, at heller ikke kommunen selv ville kunne levere ydelsen uden betydelige tillægsbevillinger og anden form for subsidiering. En uholdbar situation, der ikke gør udbuddet attraktivt for de private aktører, der ønsker at konkurrere på kvalitet. 

Også på andre velfærdsområder er der udfordringer med hjemtagninger. Senest på ambulanceområdet, hvor flere regioner har meldt ud, at de på forhånd vil hjemtage delområder i forbindelse med de kommende udbud. En ganske uforståelig udmelding, da regionerne ikke har givet udtryk for utilfredshed med den hidtidige service.

Dansk Erhverv ønsker naturligvis at gå i dialog med kommunerne om den uheldige udvikling, så vi i fællesskab kan få bremset hjemtagningerne og i stedet starte udviklingen af nye, innovative samarbejdsmodeller i fællesskab.

OPS-enhed kan sætte skub i offentlig-privat samarbejde
Og det er netop innovative og fleksible samarbejdsformer, der er i fokus i Dansk Erhvervs nye kampagne #brughandlekraften, som blev præsenteret for udvalget af direktør Morten Langager. I kampagnen er offentlig-privat samarbejde sammen med blandt andet grøn omstilling blandt de hovedområder, som Danmark bør satse målrettet på.

Det kræver naturligvis politisk handlekraft og vil forhåbentlig blive realiseret i den OPS-enhed, som regeringen har afsat 9 millioner kroner til i deres finanslovsudspil. Som det blev nævnt på mødet, er der hårdt brug for en enhed, hvor de offentlige og private aktører kan tale uformelt, lægge fordommene til side og i stedet udvikle fremtidens offentlig-private samarbejde.  

Derfor glæder vi os også til det næste møde i OPS-udvalget den 10. december, som er et fælles udvalgsmøde, hvor der forhåbentlig vil blive lejlighed til at fortælle mere om den kommende OPS-enhed og dens forestående arbejde. Det kræver dog, at politikerne udviser handlekraft og beslutter at tage den med i finansloven, så vi for alvor kan få taget offentlig-privat samarbejde til næste niveau.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.