Gemt

Politisk status for turisme og oplevelseøkonomi

18. december 2020

Af Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi.

Virksomhederne i oplevelsesøkonomien kæmper alle – der er stor respekt fra Dansk Erhvervs side over, at kampgejsten er intakt. Dansk Erhverv har i det forgangne corona-år været glade for den tætte dialog med medlemmerne om de mange politiske udfordringer. Og for de konkrete medlemsdialoger med Dansk Erhvervs ansættelsesretlige advokater og erhvervsjuridiske advokater.

Håbet var, at alle kunne gå på juleferie med ro i sindet. Men vi er ikke i mål endnu. Der er stadig usikkerhed om en række af de politiske aftaler fra efteråret – også om den seneste aftale fra onsdag aften. Nedenfor en status.

I øjeblikket står vi over for en nær fremtid, som ikke ser alt for god ud. Smittetallene har udviklet sig i den forkerte retning hen over efteråret, og for nylig medførte det endnu engang omfattende restriktioner og nedlukninger.

Heldigvis ser det ud til, når man tager det lidt længere lys på, at der snart begynder at blive udrullet vacciner. Lyntest bliver hurtigere, bedre og billigere. Normaltilstanden i samfundet kan vende tilbage. Danskernes opsparede behov for oplevelser og rejselængsel er stor. 

Politisk aftale onsdag den 16. december
Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier blev onsdag aften enige om en ny aftale, der forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv. Heriblandt en tiltrængt løsning på CVR-problematikken. Se: Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger.

  • I Dansk Erhverv glæder vi os over, at der er en løsning på CVR-problematikken, der sammen med lønkompensation og øvrige ordninger spænder et sikkerhedsnet ud.
  • Vi har også givet udtryk for, at det er positivt, at man påbegynder en ny delvis udbetaling af kompensation til virksomheder, selvom sagsbehandlingen ikke er helt på plads, for der er behov for at pengene kommer ud og virker.
  • Ordningen for faste omkostninger forenkles, så små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne rentefrit til betaling af A-skat.
  • Det er også værd at bemærke, at der afsættes 110 mio. kr. til omstillingspuljen målrettet turisme- og oplevelsesøkonomien.
  • Der er dog fortsat behov for at hjælpe de helt store virksomheder inden for særligt hotel, turisme og luftfart, der stadig venter på statsstøttegodkendelse fra EU, som også nævnes i aftalen.
  • Det fremgår også af aftalen, at flere brancher kan komme på dvaleordningen. Denne del af aftalen mangler stadig at blive foldet ud, men det er forventningen, at i hvert fald incomingbranchen er tiltænkt muligheden.
  • Det lykkedes desværre ikke i første omgang at få løst den problemstilling, som er gældende for virksomheder, som har været undervejs i 2-4 år og som kan dokumentere projektregnskaber og CVR numre for perioden, men som først er åbnet efter 9. marts. Hovedpinen gælder særligt hoteller, der er åbnet i 2021. Det er Dansk Erhvervs position, at det er helt urimeligt, at de rammes.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Chef for turisme og oplevelsesøkonomi
Medarbejderprofil