Gemt

Politiske sejre i uddannelses- og forskningspolitikken 2020

21. januar 2021

2020 blev året hvor uddannelsesverdenen, virksomhederne, børn og unge, som så mange andre, blev sat på en svær prøve, og hvor nye dagsordener kom frem. Læs med for at få et indblik i vores politiske sejre.

Ekstra studiepladser på videregående uddannelser med stor efterspørgsel
69.526 fik den 28. juli at vide, at de er optaget på en videregående uddannelse. Ikke alene slår optagede rekord, de unge er også i høj grad blevet optaget på uddannelser, der efterspørges på arbejdsmarkedet med gode beskæftigelsesmuligheder. Inden for it-uddannelser er der optaget 13 pct. flere, svarende til 852 ekstra studerende på it-uddannelser. Årets optag betyder, at danske virksomheder får adgang til langt mere kvalificeret arbejdskraft i årene fremover – ikke mindst til at sikre den digitale omstilling.

I maj på forsiden af Politiken advarede Dansk Erhverv regeringen om, at coronakrisen ville få flere unge til at søge mod uddannelserne grundet manglende rejse- og beskæftigelsesmuligheder. Dansk Erhverv anbefalede bl.a. på den baggrund, at der blev oprettet flere pladser på uddannelser med mangel på arbejdskraft såsom IT. Problemstillingen blev taget op politisk og samtlige partier på Christiansborg blev enige om at oprette 5.000 ekstra studiepladser på områder med god beskæftigelse. Dansk Erhvervs arbejde var den direkte årsag til oprettelsen af de 5.000 pladser.

Trepartsaftaler om erhvervsuddannelser
Dansk Erhverv har været tæt involveret i de to trepartsaftaler på erhvervsuddannelsesområdet i 2020. Højest på ønskesedlen har stået ønsket om at få tilbageført opsparingen i AUB-ordningen til virksomhederne, nedbringe virksomhedernes løbende udgifter til AUB-ordningen og skabe balance i ordningens indtægter og udgifter.

Den første aftale den 28. maj udmøntede en opsparing på ca. 6 mia. kr., der på forskellig vis blev tilbageført til virksomhederne. Den anden aftale fra den 21. november skabte balance i AUB - både praktikplads-AUB og den generelle AUB-ordning. Det er landet på en sådan måde, at det samlet set vil mindske virksomhedernes indbetalinger til AUB betydeligt. Det må betragtes som en betydelig sejr for arbejdsgiverne, der særligt i forhold til aftalen den 21. november stod overfor et særdeles vanskeligt forhandlingsforløb på grund af positionerne hos såvel regeringen som fagbevægelsen.

130 pct. fradrag for investeringer i forskning og udvikling
Dansk Erhverv har igennem flere år arbejdet på at sikre et fradrag for investeringer i forskning og udvikling på 130 pct., så virksomheder i Danmark kan få mere ens vilkår med virksomhederne i vores nabolande. Det har været helt afgørende at fastholde forskningsinvesteringerne under coronapandemien. Som en del af sommerpakken er det lykkes at få gennemført fradraget på 130 pct. foreløbig i 2021 og med finansloven er fradraget foreløbig forlænget til 2022. Desværre er der et loft for fradraget på 50 mio. kr. Dansk Erhverv vil arbejde på at få fradraget permanentgjort og uden noget investeringsloft.

Ambulancebehandleruddannelsen reddet
Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har længe arbejdet på at få omlagt paramedicinuddannelsen til en professionsbacheloruddannelse frem for en erhvervsuddannelse. Paramedicinuddannelsen er i dag en overbygning til ambulancebehandleruddannelsen, som foregår på en erhvervsskole. Der er tale om en af de mest attraktive og velfungerende erhvervsuddannelser.

Dansk Erhverv frygtede, at en omlægning til professionsbachelor ville betyde en langsom aflivning af erhvervsuddannelsen samt, at ambulancebehandlerne ville ende i en uddannelsesmæssig blindgyde. Behandleruddannelsen foregår i dag tæt på praksis, og en omlægning til en mere teoretisk uddannelse kunne skabe praksischok, når paramedicinerne er færdigtuddannede. Dansk Erhverv har kørt tæt parløb med 3F og FOA i sagen og heldigvis valgte regeringen at lytte til parterne og fastholde behandleruddannelsen som en erhvervsuddannelse.

RUC i krise
Dansk Erhverv advarede i Politiken den 11. August om, at blandt andet vigende søgning, lave adgangskrav og meget høj dimittendledighed gør, at Roskilde Universitet står i en egentlig krisesituation. Dansk Erhverv ønsker, at RUC får styr på beskæftigelsessituationen og retter sig mere mod erhvervslivet på Sjælland.
Historien fik udsædvanelig meget fart, da bl.a. DR2 Deadline, P1 Orientering og debatprogrammet Cordua og Steno tog historien op. Debatten kørte i næsten to måneder med bl.a. en omfattende artikelserie i Berlingske. RUC har valgt at indføre et adgangskrav på 6, så de svageste studerende ikke får adgang fra 2021. Ved årets fordeling af forskningsreserven fik RUC 20 mio. kr. til at sikre bedre samarbejde med virksomhederne i Region Sjælland.

Følg med på Twitter og vær velkommen til at kontakte os
Ovenstående er blot nogle af de ting, Dansk Erhverv har arbejdet for i løbet af 2020. Dansk Erhverv arbejder fortsat for at præge uddannelsespolitikken på mange flere områder. Hvis du er interesseret i vores politiske arbejde, kan du følge med på vores twitterprofiler Claus R. Olsen og Mads Eriksen. Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores bag- og fremadrettede arbejde eller til at give feedback, inspiration og ønsker til politiske dagsordener. Især hvis I som virksomhed står eller kommer til at stå med nogle kvalifikations- og forskningsmæssige udfordringer.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil