Gemt
Presse og Nyheder

Positivt nyt i regeringens finanslovsudspil: Udsigt til OPS-enhed

15. september 2020

I slutningen af august udsendte regeringen sit ventede udspil til en finanslov, som rummede gode nyheder om offentlig-privat samarbejde.


Der er udsigt til en realisering af OPS-enheden. Det er konklusionen, hvis aftaleparterne bag fair og lige konkurrence kan ”nikke” til et forslag i regeringens udspil til FL2021, hvori der foreslås at afsætte 9 millioner kroner til etablering af en enhed for offentlig-privat samarbejde. 

Masser af potentiale i offentlig-privat samarbejde 
Enheden vil give en enestående mulighed for at sætte fokus på, hvordan det offentlige og private i fælles symbiose kan medvirke til at finde nye, innovative samarbejdsformer, hvor begge parter formår at udnytte hinandens styrker. Det har vi set på plejeområdet i blandt andet Solrød Kommune, der har stor succes med at drive plejecentret Christians Have i samarbejde med private aktører til stor glæde for både borgerne, de pårørende og medarbejderne.  

Også på klimaområdet har vi set, hvordan et stålsat fokus på fælles samarbejde kan skabe nye og innovative udbudsformer med fokus på løbende udvikling af nye produkter. Det kom blandt andet til syne i Frederiksberg Kommunes udvikling af regnvandsløsninger, der har til formål at mindske risikoen for oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Udbuddet var baseret på tidlig markedsdialog med inddragelse af mere end 40 fagfolk for at afdække alle ubekendte faktorer inden udbuddet. Efterfølgende udviklede og testede to konsortier af private virksomheder de to løsninger, der i dag er implementeret. Udbuddet var så stor en succes, at det i 2019 vandt prisen for årets udbud på konferencen Procure+ Awards i Stavanger.  

Kan styrke den økonomiske genstart 
De gode erfaringer med offentlig-privat samarbejde bør tages med i den økonomiske genstart af Danmark. Her bør offentlig-privat samarbejde ses som den mulighed, der netop kan kickstarte økonomien og samtidig anvendes til at udvikle og drive nye og innovative løsninger på både velfærdsområdet, men også inden for den grønne omstilling, som vi i Dansk Erhverv vil bidrage stort til.  

Derfor er det samtidig afgørende, at der er politisk vilje og mod til at se bort fra den dogmatiske tankegang om en lukket offentlig sektor, der ikke bør påvirkes unødvendigt med input fra det private. Skal offentlig-privat samarbejde have nogen mening, kræver det helhjertet engagement fra begge parter. 

Nødvendigt med fælles politisk udgangspunkt 
Vi har i Dansk Erhverv oplevet betydelig politisk interesse for OPS-enheden særligt fra de partier, der var med i delaftalen om fair og lige konkurrence. Det er positivt og tyder på stor vilje til at finde sammen om en realisering af OPS-enheden, og det håber vi selvfølgelig også kommer til udtryk i finanslovsforhandlingerne.  

For skal vi sætte skub i OPS-enheden og tage offentlig-privat samarbejde til et nyt niveau, kræver det bred politisk opbakning, så vi også får udmøntet de konkrete forslag, der måtte komme ud af enhedens arbejde. Alt andet vil være en forspildt chance, og det vil være skidt for både den offentlige sektor, det private erhvervsliv og Danmarks konkurrencekraft som helhed.   

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.