Gemt

Rammeaftaler rammer skævt

En stikprøve foretaget af Dansk Erhverv viser, at flere kommuner fejlestimerer omsætningen på deres rammeaftaler, når de fastsætter den forventede værdi i udbudsmaterialet.

Nyhed

16. Rammeaftaler rammer skævt

pdf

Download

Analyse nr. 16|2019 - 25. februar

En rammeaftale angiver, hvilke varer, der kan købes ind på hvilke betingelser og til hvilken pris. En central udfordring ved den nuværende lovgivning om rammeaftaler er, at kommunerne ingen forpligtelse har til at aftage bestemte mængder. De kan således frit estimere det forventede forbrug på rammeaftalen. Til gengæld er leverandørerne forpligtet til at kunne levere i henhold til rammeaftalen i hele aftalens løbetid.

Figur 1 viser syv udvalgte kommuners evne til at estimere omsætningen på deres senest udløbne rammeaftale. Tallene viser, at kommunerne ofte har problemer med estimeringen. Ud af de syv adspurgte kommuner har fire kommuner fejlestimeret deres senest udløbne rammeaftale med mere end +/- 15 pct. Blandt disse fire kommuner har én kommune (markeret med rødt) overestimeret aftalens værdi, mens tre kommuner har underestimeret aftalens værdi (markeret med blåt).

Kontakt os

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil