Gemt
Presse og Nyheder

Regeringen varsler betydelige forandringer i den danske affaldsregulering

19. maj 2020

Med regeringens lancering af en klimaplan den 19. maj 2020 blev der varslet en række betydelige forandringer af den danske affaldssektor. Ændringer skal føre til mere og bedre genanvendelse og langt mindre forbrænding. Midlet er en konkurrenceudsættelse af det genanvendelige husholdningsaffald, således at kommunerne fremadrettet skal udbyde behandlingen af affaldet, og en udfasningsplan for forbrændingssektoren.

Regeringens visioner for den danske affaldssektor er:

  • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
  • Udsortering af 80 procent dansk plast fra forbrændingen i 2030.
  • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.
  • Cirkulær økonomi skal være vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr.

Planen for affaldssektoren kan findes her: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet - Grøn affaldssektor.

Regeringen indkalder snarligt til politiske forhandlinger i folketinget.

Ensartet sortering og piktogrammer i kommunerne
Regeringen ønsker, at kommunerne skal indsamle husholdningsaffaldet på samme måde, og der bliver konkret tale om 10 fraktioner.

Forslaget indebærer, at borgerne skal sortere: madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald i 2021, og i 2022 deslige tekstil. Der skal indsamles ved husholdningen eller nær husholdningen.

Desuden fortsættes udsortering af fx elektronik og batterier.

Regeringen foreslår også at kommunerne skal anvende ens piktogrammer, de kan ses her: En mere grøn affaldssektor.

Affaldsfraktionerne vil blive underbygget med beskrivelser af, hvad de mere præcist indeholder. En klassisk udfordring er, om pizzabakken skal sortes som pap eller restaffald. Det er særligt med de understøttende specifikationer, at det store forbedringspotentiale af kvaliteten skal findes. Med renere fraktioner vil kvaliteten af de genanvendte ressourcer øges.

Ensartet affaldssortering i kommunerne har været et ønske fra erhvervet i årevis, og en debat om en øget kvalitet i den danske sortering af affaldsressourcer tog for alvor fart, efter at EU i 2018 satte krav om særskilt indsamling af materialer. Et krav, der kun kan afviges, hvis medlemsstaten kan vise, at en sammenblanding ikke forringer kvaliteten af de genanvendte materialer

Et særligt fokus i arbejdet om en forbedret kvalitet i indsamlingen af husholdningsaffaldet har været 22 kommuners indsamling af metal, plast og glas i én spand. Glassplinter sætter sig fast i plasten og ødelægger genanvendelsen af plasten. I en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet den 15. maj meddeles det, at ministeren vil sætte krav om, at disse kommuner etablerer nye ordninger senest 2025

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet her: Miljøstyrelsen anbefaler udfasning af sammenblandet metal-, glas- og plastaffald.

Samtidig ønsker regeringen at sætte krav om, at kommunerne anvender de samme piktogrammer.

Dette er oprindeligt et forslag fra Danske Erhverv. Ensartet og entydig kommunikation til borgerne vil understøtte deres evne til at sortere affaldet korrekt. Og detailhandlen kan, når piktogrammerne bliver landsdækkende, vælge at bruge dem i et arbejde omkring at vejlede kunderne. Dette har visse kæder allerede udtrykt et ønske om at gøre, for eksempel ved at anvende piktogrammerne på emballager.

Læs Dansk Erhvervs oprindelige forslag her: Dansk Erhverv og Netto: Kommunernes affaldshåndtering skal ensartes.

Husholdningers genanvendelige affald skal udbydes til private genanvendelsesvirksomheder
Regeringen foreslår også et opgør med, at kommunerne kan vælge selv at etablere anlæg til at genanvende affald fra husholdningerne. Dette sker i dag i ulig konkurrence med de private genanvendelsesvirksomheder, da private og kommunale virksomheder har vidt forskellige rammevilkår.

Det er forventningen, at det vil øge kvaliteten af de oparbejdede ressourcer med henblik på at styrke den cirkulære økonomi og øge anvendelsen af genanvendte materialer. Det er i de private virksomheder, hvor innovation i behandlingsteknologi sker. Herved sigter regeringen også på skabelsen af grønne arbejdspladser og vækst.

Øget investering i genanvendelsesanlæg og udfasningsplan for forbrændingsanlæg
Regeringen ønsker en øget investering og udbygning af genanvendelsesanlæg frem for forbrændingsanlæg, og der skal findes en plan for, hvordan der fremover bliver færre, men også mere effektive forbrændingsanlæg. Herunder ønsker regeringen at begrænse importen af udenlandsk affald til forbrænding.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.