Gemt
Presse og Nyheder

Rekrutteringsudspil er blandede bolsjer, mener Dansk Erhverv

Der er både gode og mindre gode tiltag i regeringens udspil, ”Flere hænder og større arbejdsglæde”. Der mangler fokus på rekrutteringsudfordringerne og en grundlæggende nysgerrig på samspillet med den private sektor, hvor sygefraværet i nogle brancher er lavere hos de private i forhold til kommuner og regioner, mener Dansk Erhverv.

Nyhed

Der bliver 150.000 flere ældre over 80 år i Danmark indenfor de næste 10 år. Det udfordrer sundhedssystemet og det udfordrer ældreplejen. Når politikerne skal finde flere varme hænder, er mere af det samme ikke løsningen, mener Dansk Erhverv, der er landets største erhvervsorganisation på sundheds- og ældreområdet.

Udspillet kommer på baggrund af en stor kortlægning af rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder, som regeringen præsenterede kort før jul. Rapporten fra analysefirmaet Rambøll viste markante forskelle i sygefravær for de ansatte i den private og kommunale sektor, der arbejder i omsorgsplejen. Det bør inspirere til mere offentlig privat samarbejde, mener Dansk Erhverv.

”For at sikre kvalitet og kontinuitet i fremtidens sundheds- og ældrepleje, kræver det en fokuseret indsats for at ansætte flere på fuldtid, hvor mange i sektoren i dag er på deltid. Hvis alle ansatte i social- og sundhedssektoren var fuldtidsbeskæftigede, ville det svare til over 20.000 ekstra ansatte i kommunerne. Der er et kæmpe uudnyttet potentiale, og det skal vi selvfølgelig høste gevinsten af,” siger velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Rasmus Larsen Lindblom.

Positivt med flere læger til almen praksis – men hvor er de private leverandører?Regeringen vil med udspillet uddanne langt flere læger til almen praksis og sikre, at rekrutteringsgrundlaget vokser. Dansk Erhverv hilsner dette velkommen. Men samtidig vækker det undring, at de private sundhedsvirksomheder, som allerede i dag driver lægeklinikker, ikke er tænkt mere ind i løsningen.

”Allerede i dag står der private virksomheder klar til at investere og udvikle vores almene praksistilbud med f.eks. moderne teknologi, fleksible åbningstider og videokonsultationer. Over 70.000 patienter er allerede i dag ikke tilknyttet en traditionel familielæge. I Dansk Erhverv mener vi, at det er nødvendigt at se på den værdi, det kan give både samfundet og patienten, når private går ind og investerer i lægeklinikker, som ingen andre vil investere i.  Derfor vil vi også gerne opfordre regeringen til at inddrage private sundhedsaktører i udviklingen af den almene praksis og sundhedshusene”, siger Katrina Feilberg Schouenborg, sundhedspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv understreger, at det er positivt, at den såkaldte 6-års regel nu endelig forsvinder. Det gør det langt mere attraktivt for f.eks. yngre læger at arbejde nogle år i life science virksomheder, og efterfølgende vende tilbage til det offentlige sundhedsvæsen. Det skaber en dynamik og vidensdeling på tværs af sektorerne.

 

Fakta om forskelle i sygefraværet i omsorgsplejen :

Kilde:  Regeringens ”Kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner”, december. Udarbejdet af Rambøll

  • Sygefraværet for omsorgsarbejde var i 2016 godt 4 dage højere i den kommunale sektor – sammenlignet med private sektor.
  • Ser man på sygefravær fordelt på kort og langt fravær er forskellen også udtalt. Her viser sygefraværsstatistikker, at der for den private sektors vedkommende er en fordeling således, at 70 procent af fraværet er under 30 dage. Kun 30 procent af fraværet er over 30 dage.
  • Til sammenligning er fraværet i den kommunale sektor fordelt således, at 58 procent af fraværet er under 30 dage og 42 procent er over 30 dage. Tallene viser således, at det længerevarende sygefravær er højere i den offentlige sektor.

 Også offentlig-private forskelle på forskellige aldersgrupper

  • På tværs af alle aldersgrupper ligger den private sektor markant lavere målt på antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.
  • For 30-59-årige ligger kommunen på en gennemsnitlig fraværsdagsværk på 13.
  • For 30-59-årige ligger den private sektor på en gennemsnitlig fraværsdagsværk på 6,6.
  • Endelig viser sygefraværsstatistikkerne, at der i den offentlige sektor (både kommune og region) er en aldersfordeling således, at personer under 30 år har en lidt højere fraværsprocent end andre aldersgrupper. Til sammenligning er der ikke en tilsvarende forskel for den private sektor.

 Regeringens kortlægning fra december 2018 (side 13 og frem). 

 

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Katrina Feilberg Schouenborg

Sundhedspolitisk fagchef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.