Gemt

Risiko for tab af jobs breder sig til flere brancher

Corona-krisen har nu ramt store dele af dansk erhvervsliv. Dansk Erhverv har estimeret hvor mange jobs, der relaterer sig til en midlertidig nedgang i aktiviteten i de hårdest ramte brancher.

Nyhed

19. Virusudbrud kan koste jobs i anden omgang

pdf

Download

ANALYSE NR. 19|2020 MARTS

Corona-krisen har nu ramt store dele af dansk erhvervsliv. Afhængigt af effekten af politiske hjælpepakker vil krisen gå hårdt ud over beskæftigelsen.
Dansk Erhverv har estimeret hvor mange jobs, der knytter sig til nedsat aktivitet i to forskellige scenarier:
- Et optimistisk scenarie: Omsætningen falder med 25 pct. i to måneder i udvalgte brancher.
- Et pessimistisk scenarie: Omsætningen falder med 50 pct. i fire måneder i udvalgte brancher.

Turisme- og oplevelseserhvervene blev først ramt af corona-krisen. I alt 12.000 jobs er i dag relateret til den aktivitet, som i det optimistiske scenarie forsvinder fra turisme- og oplevelseserhvervene, mens 47.000 jobs er relateret til den aktivitet, som i det pessimistisk scenarie forsvinder fra turisme- og oplevelseserhver-vene.

De økonomiske konsekvenser af virusudbruddet ses nu også i en række andre brancher, bl.a. tøjforretninger, tandlæger, frisører, bilhandlere, mv. I alt 448.000 jobs er direkte eller indirekte knyttet til aktiviteter i disse brancher. I alt 19.000 jobs er i dag relateret til den aktivitet, som i det optimistiske scenarie forsvinder fra disse andre brancher, mens 68.000 jobs er relateret til den aktivitet, som i det pessimistiske scenarie forsvinder fra disse brancher.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil